RegioBank – Polska oczami regionów

BANK 2017/06

Siła polskiej gospodarki tkwi w regionach – to nie slogan promocyjny, a ugruntowane w rzeczywistości stwierdzenie. Reforma administracyjna w 1999 r. i delegowanie wielu zadań centralnych na rzecz władz samorządowych, istotnie wzmocniło lokalną przedsiębiorczość i biznes, których oddziaływanie na potencjał gospodarczy regionów czy – patrząc szerzej – kraju stopniowo zyskiwało na intensywności. Nowe szanse otworzyły w dużej mierze również fundusze europejskie, stymulujące inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy w Polsce regionalnej. Mając świadomość tego, jak ważny dla budowania siły gospodarczej jest równomierny rozwój całego kraju, Związek Banków Polskich w raporcie RegioBank pochylił się nad najważniejszymi aspektami potencjału rozwojowego polskich województw.

Siła polskiej gospodarki tkwi w regionach – to nie slogan promocyjny, a ugruntowane w rzeczywistości stwierdzenie. Reforma administracyjna w 1999 r. i delegowanie wielu zadań centralnych na rzecz władz samorządowych, istotnie wzmocniło lokalną przedsiębiorczość i biznes, których oddziaływanie na potencjał gospodarczy regionów czy – patrząc szerzej – kraju stopniowo zyskiwało na intensywności. Nowe szanse otworzyły w dużej mierze również fundusze europejskie, stymulujące inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy w Polsce regionalnej. Mając świadomość tego, jak ważny dla budowania siły gospodarczej jest równomierny rozwój całego kraju, Związek Banków Polskich w raporcie RegioBank pochylił się nad najważniejszymi aspektami potencjału rozwojowego polskich województw.

Michał Polak, Paweł Minkina

Inwestycje w województwach

Motorem napędowym gospodarki, bez względu na jej bezpośredni zasięg i skalę działania są przedsiębiorstwa, których rozwój uzależniony jest od nakładów inwestycyjnych. To, ile one inwestują w poszczególnych regionach i jakie są ich dochody, pozwala zorientować się, czy i w jakim zakresie województwa są efektywne na tym polu. Nie dziwi zapewne fakt, iż największe nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw, przekraczające 24 mld zł, przypadają na województwo mazowieckie ze stolicą Polski – Warszawą na czele. Wyraźnie widoczne jest również zróżnicowanie nakładów pod względem geograficznym. Nie włączając Mazowsza, największe skupienie nakładów gospodarczych dotyczy regionów południowych i centralnych – w województwie dolnośląskim 9 mld zł, a w śląskim prawie 10 mld zł. Najmniej rozwinięte w tym zakresie jest województwo świętokrzyskie, gdzie nakłady te w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. wyniosły 753,4 mln zł. Wysokość inwestycji przedsiębiorstw w skali całego kraju sięgnęła ponad 79 mld zł. Wielkość nakładów inwestycyjnych mierzona przez Główny Urząd Statystyczny oparta jest na rejestrze przedsiębiorstw – najwięcej przedsiębiorstw rejestrowanych jest w województwie mazowieckim, co dodatkowo wpływa na tak wysoką pozycję tego województwa w rankingu. Jak wynika z raportu, wysokość nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw z reguły przekłada się na ich zyskowność.

Potwierdzenie znalazła teza, iż największe zyski notowane są w województwach, w których mieszczą się duże aglomeracje o najszybszym stopniu rozwoju, czyli Warszawa, aglomeracja katowicka, a także Poznań. Rozwój polskich województw w ostatnich latach to także efekt funduszy z Unii Europejskiej, których Polska jest największym beneficjentem w skali całego kontynentu. W perspektywie na lata 2014–2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju aż 82,5 mld euro. Podział środków i kierunki ich wykorzystania są przedmiotem uzgodnień władz centralnych i samorządowych. Największym beneficjentem środków z Unii Europejskiej jest województwo śląskie, natomiast najmniej środków z funduszy unijnych otrzymało województwo opolskie. Warto zwrócić uwagę również na wartość środków unijnych przekazanych województwom wielkopolskiemu i śląskiemu – są to województwa, które regularnie odnotowują mniejszy poziom bezrobocia i wyższy poziom wynagrodzeń – środki z Unii Europejskiej wydawane są tu na nowe przedsięwzięcia, których realizacja wymaga zatrudnienia nowych pracowników, często wysoko wykwalifikowanych.

Poziom wynagrodzeń mieszkańców

Regionalne zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń oraz możliwości zatrudnienia to jedne z najważniejszych czynników branych pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji o tym, w której części Polski są lepsze warunki do osiedlenia się. Zgodnie z tą prawidłowością nie dziwi prymat województwa mazowieckiego, gdzie notowane są najwyższe zarobki (w jako jedynym województwie w kraju) na poziomie średniej pensji przekraczającej 5000 zł i wynoszącej 5266 zł. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na wartość mniej popularnego wskaźnika, który jednak lepiej oddaje rozkład wynagrodzeń – mianowicie mediany płac (czyli wartości środkowej). Wskaźnik ten dobitnie pokazuje również różnicę w poziomie zarobków mieszkańców Warszawy oraz pozostałej części województwa – mediana wynagrodzeń w Warszawie w 2016 r. wyniosła 5300 zł, a w województwie mazowieckim (z pominięciem Warszawy) – 3500 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w I–III kw. 2016 r. wynosiło 4055 zł – powyżej tej kwoty średnie wynagrodzenia były wyższe w województwach mazowieckim, małopolskim, śląskim, dolno- śląskim i pomorskim. Według danych, najmniej zarabiają Polacy w woj. warmińsko-mazurskim – w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. średnie wynagrodzenie brutto wyniosło tam 3695 zł.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: