RegioBank – Polska oczami regionów

BANK 2017/06

Siła polskiej gospodarki tkwi w regionach – to nie slogan promocyjny, a ugruntowane w rzeczywistości stwierdzenie. Reforma administracyjna w 1999 r. i delegowanie wielu zadań centralnych na rzecz władz samorządowych, istotnie wzmocniło lokalną przedsiębiorczość i biznes, których oddziaływanie na potencjał gospodarczy regionów czy – patrząc szerzej – kraju stopniowo zyskiwało na intensywności. Nowe szanse otworzyły w dużej mierze również fundusze europejskie, stymulujące inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy w Polsce regionalnej. Mając świadomość tego, jak ważny dla budowania siły gospodarczej jest równomierny rozwój całego kraju, Związek Banków Polskich w raporcie RegioBank pochylił się nad najważniejszymi aspektami potencjału rozwojowego polskich województw.

Michał Polak, Paweł Minkina

Inwestycje w województwach

Motorem napędowym gospodarki, bez względu na jej bezpośredni zasięg i skalę działania są przedsiębiorstwa, których rozwój uzależniony jest od nakładów inwestycyjnych. To, ile one inwestują w poszczególnych regionach i jakie są ich dochody, pozwala zorientować się, czy i w jakim zakresie województwa są efektywne na tym polu. Nie dziwi zapewne fakt, iż największe nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw, przekraczające 24 mld zł, przypadają na województwo mazowieckie ze stolicą Polski – Warszawą na czele. Wyraźnie widoczne jest również zróżnicowanie nakładów pod względem geograficznym. Nie włączając Mazowsza, największe skupienie nakładów gospodarczych dotyczy regionów południowych i centralnych – w województwie dolnośląskim 9 mld zł, a w ślą...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: