Reguła wydatkowa dla samorządów – negocjacje

Samorząd

W tym i następnym tygodniu odbędą się kolejne etapy konsultacji dotyczących reguły wydatkowej dla jednostek samorządu terytorialnego. W związku z ustaleniami rządowymi w tej sprawie rozmowy nie będą łatwe.

W tym i następnym tygodniu odbędą się kolejne etapy konsultacji dotyczących reguły wydatkowej dla jednostek samorządu terytorialnego. W związku z ustaleniami rządowymi w tej sprawie rozmowy nie będą łatwe.

W celu ograniczenia deficytu samorządowego rząd zaplanował zacieśnianie pasa w wydatkach i inwestycjach samorządowych. W 2012 roku deficyt ma zostać ograniczony do wysokości 10 mld zł, w 2013 - 9 mld zł, 2014 - 8 mld zł, aby w 2015 roku osiągnąć poziom 0,4 proc. PKB.

Takie założenia mogą doprowadzć do sytuacji, że w momencie największego zapotrzebowania na wkład własny do realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE, który nastąpi w latach 2015 - 2017, deficyt sektora wyniesie tylko 6 mld zł.

Według wstępnych ustaleń, jeśli limit na 2012 roku zostanie utrzymany, samorządy będą musiały natychmiast wprowadzić cięcia do tegorocznych budżetów. W sytuacji, gdy limit zostanie przekroczony - według stanu na 30 września 2012 - jednostki samorządu terytorialnego będą musiały ją zredukować do 15 grudnia 2012 roku.

Źródło: www.samorzady.pb.pl

Udostępnij artykuł: