Regulacje: Bazylea III ante portas

NBS 2018/01

Komitet Bazylejski, po wielokrotnie odsuwanym terminie zakończenia prac nad rewizją standardów wymogów kapitałowych dla banków, 7 grudnia 2017 r. finalnie zaakceptował najważniejsze zmiany w pakiecie Bazylea III. Określił jednocześnie ramy czasowe ich implementacji oraz kierunki dalszych kroków nad kolejnymi zmianami wymogów w najbliższej przyszłości.

Mariusz Zygierewicz
Autor jest dyrektorem Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP.
Uczestniczy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej.

Jak wiadomo, wymogi kapitałowe określane mianem Bazylei II czy Bazylei III nie są postanowieniami sa­mymi w sobie prawnie wiążącymi dla banków działa­jących w Polsce. Trzeba jednak pamiętać, że Unia Europej­ska dokonuje ich implementacji poprzez wpisanie ich do pakietu CRD/CRR. Większość szczegółowych standardów wymogów kapitałowych jest zapianych w unijnym roz­porządzeniu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: