Regulacje nadzorcze: Konieczność respektowania zasady proporcjonalności w regulacjach bankowych

NBS 2017/05

Jedną z podstawowych reguł istniejących w prawodawstwie wspólnotowym i narodowym krajów członkowskich UE jest zasada proporcjonalności. Nakazuje ona organom unijnym i państwowym stosowanie jedynie takich środków prawnych, które są niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów.

Eugeniusz Gostomski
Uniwersytet Gdański

Oznacza to, że intensywność regulacji prawnych oraz ich zasięg podmiotowy i przedmiotowy powinny być adekwatne do konkretnego celu. Nie można zatem traktować prawa jako panaceum na wszelkie problemy. Nie należy też poprzez nie zbytnio ingerować w sferę gospodarczą, ponieważ nadmiar regulacji w życiu gospodarczym ogranicza inicjatywę podmiotów gospodarczych oraz zachęca je do omijania przepisów i ucieczki w szarą strefę. Ponadto, zgodnie z zasadą proporcjonalności, należy zawsze wyważyć spodziewane zyski i koszty podejmowanych działań i stosownie do tego nie wdrażać regulacji, które pociągają za sobą dla określonych podmiotów zbyt wysokie koszty w stosunku do oczekiwanych korzyści.

Istota regulacji prawnych

Zasada proporcjonalności odnosi się ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: