Regulacje prawne w sektorze bankowym: Prawnik w banku pinie poszukiwany

NBS 2015/06

Niektóre sądy rejonowe odmawiają nadania klauzuli wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE), powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r., a także wcześniejsze orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował formułę bankowych tytułów egzekucyjnych, uznając, że narusza ona konstytucyjną zasadę równości. Zgodnie z wyrokiem Trybunału dotychczasowe przepisy dotyczące BTE obowiązują do 1 sierpnia 2016 r. Wyrok TK wpłynie m.in. na zmianę procedur udzielania kredytów przez banki. Związek Banków Polskich zapowiedział, że sektor bankowy przygotuje i wdroży inny model zabezpieczenia wierzytelności, korzystając m.in. z oświadczeń o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego. Jerzy Bańka, wiceprezes zarządu Związku Banków Polskich podkreśla, że obecna sytuacja rodzi niepewność co do stabilności prawa, stąd banki muszą podjąć odpowiednie decyzje tak w zakresie kredytów czynnych, jak i nowo uruchamianych, aby wzmocnić pozycję banków dla uzyskania tytułów wykonawczych w sposób maksymalnie uproszczony.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: