Regulacje: Rzym przemówił – sprawa skończona. Ale czy na pewno?

BANK 2019/05

Roma locuta – causa finita. Tymi słowami św. Augustyna z Hippony, który wypowiedział je podczas kazania wygłoszonego 23 września 416 r., minister sprawiedliwości zaanonsował pojawienie się zupełnie nowego projektu ustawy antylichwiarskiej.

Projekt „ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie”, opublikowany 18 lutego 2019 r., zgodnie z uzasadnieniem ma na celu, podjęcie: „kompleksowych i skoordynowanych działań, zarówno na gruncie prawa karnego, jak i poprzez ingerencję w stosunki cywilnoprawne, ukierunkowanych na zlikwidowanie patologii udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim”. Tak określony cel regulacji ustawowej dotyka pojęć etycznych, ponieważ przez lichwę rozumiemy [cyt. Wikipedia]: „udzielanie nieetycznych pożyczek, z uwagi na zawyżone odsetki lub inne opłaty, w wyniku czego następuje nieuczciwe wzbogacenie się pożyczkodawcy. Lichwa jest uważana za instytucję nieetyczną, której istotą jest czerpanie korzyści ze słabszej pozycji finansowej dłużnika”. W polskim prawie przestępstwo lichwy określa art. 304 Kodeksu karnego, który przewiduje karalność każdego, „kto, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: