Rehabilitacja niepełnosprawnych na koszt powiatu

Samorząd

Władze powiatu kieleckiego chcą zapłacić za zabiegi rehabilitacyjne i badania dla niepełnosprawnych mieszkańców. Włodarze zarezerwowali na ten cel w budżecie kwotę 380 tys. zł.

Władze powiatu kieleckiego chcą zapłacić za zabiegi rehabilitacyjne i badania dla niepełnosprawnych mieszkańców. Włodarze zarezerwowali na ten cel w budżecie kwotę 380 tys. zł.

Działania te będą realizowane w projekcie o nazwie "Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności". Projekt trwa już od 2006 roku.

Oprócz opłat za badania pieniądze będą przeznaczone także na dowóz osób chorych do miejsc wykonywania zabiegów, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego do domów pacjentów, porady oraz terapię psychologiczną i logopedyczną oraz przeprowadzenie badań gęstości kości. Z bezpłatnych usług medycznych będą mogli skorzystać pacjenci wytypowani przez ośrodki pomocy społecznej na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności.

Program współfinansowany jest z budżetów poszczególnych gmin powiatu, największą część przekażą Kielce - ok. 80 tys. zł.

Źródło: www.samorzad.infor.pl

Udostępnij artykuł: