Rejestry medyczne w sieci

Finanse i gospodarka

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło platformę cyfrowych rejestrów medycznych, która usprawnia wymianę informacji w sektorze ochrony zdrowia. Z nowego narzędzia skorzystają przedsiębiorcy i jednostki publiczne.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło platformę cyfrowych rejestrów medycznych, która usprawnia wymianę informacji w sektorze ochrony zdrowia. Z nowego narzędzia skorzystają przedsiębiorcy i jednostki publiczne.

Portal internetowy powstał w ramach projektu: "Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych" (w skrócie P2), dofinansowanego ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka w ramach 7 Priorytetu Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 53,26 mln zł.

Platforma umożliwia m.in. składanie elektronicznych wniosków dotyczących wpisu do rejestrów medycznych, zezwoleń na prowadzenie działalności (np. aptek, hurtowni), pobieranie danych rejestrowych, wpisów i zaświadczeń oraz obsługę płatności elektronicznych.

Dzięki systemowi już teraz moźliwa jest elektroniczna obsługa rejestrów Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych. W kolejnych latach (2013-2014) z platformą P2 integrowane będą pozostałe rejestry medyczne, a przedsiębiorcy zyskają dostęp do nowych e-usług w sektorze ochrony zdrowia. Więcej na: www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/aktualnosci

Źródło: MRR
BIULETYN INFORMACYJNY nr 1/2013 (301), 7-13 stycznia 2013 r.

Udostępnij artykuł: