Reklama. Trendy i Technologie

Aktualności

Ćwierć wieku temu, u progu kapitalizmu furorę robiły pierwsze billboardy, reklamy radiowe i telewizyjne. Z czasem, kiedy Internet zaczął pochłaniać coraz to nowe obszary życia, do Sieci weszła również reklama - początkowo w formie pop-upów i banerów, nie mniej krzykliwych i natarczywych niż ich odpowiedniki w świecie rzeczywistym. To wszystko już przeżytek - a jak wygląda dzień dzisiejszy marketingu oraz jego przyszłość? O tym wszystkim mogliśmy przekonać się podczas międzynarodowej konferencji zatytułowanej "Reklama. Trendy i Technologie". W ciągu dwóch dni w warszawskim centrum Expo XXI eksperci z branży marketingu, praktycy i przedstawiciele internetowych mediów wymieniali się doświadczeniami w zakresie metod docierania do klienta z przekazem reklamowym godnym XXI stulecia. Organizatorem wydarzenia była Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu, a partnerami zostali Poczta Polska oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Do grona patronów medialnych wydarzenia należy Miesięcznik Finansowy BANK.

Ćwierć wieku temu, u progu kapitalizmu furorę robiły pierwsze billboardy, reklamy radiowe i telewizyjne. Z czasem, kiedy Internet zaczął pochłaniać coraz to nowe obszary życia, do Sieci weszła również reklama - początkowo w formie pop-upów i banerów, nie mniej krzykliwych i natarczywych niż ich odpowiedniki w świecie rzeczywistym. To wszystko już przeżytek - a jak wygląda dzień dzisiejszy marketingu oraz jego przyszłość? O tym wszystkim mogliśmy przekonać się podczas międzynarodowej konferencji zatytułowanej "Reklama. Trendy i Technologie". W ciągu dwóch dni w warszawskim centrum Expo XXI eksperci z branży marketingu, praktycy i przedstawiciele internetowych mediów wymieniali się doświadczeniami w zakresie metod docierania do klienta z przekazem reklamowym godnym XXI stulecia. Organizatorem wydarzenia była Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu, a partnerami zostali Poczta Polska oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Do grona patronów medialnych wydarzenia należy Miesięcznik Finansowy BANK.

"Zmiany w strategicznym zarządzaniu marketingowym w epoce informacyjnej" - taki tytuł nosiła pierwsza prezentacja, którą przygotował Stefaan Van Ryssen, pracownik naukowy Ghent University i autor licznych opracowań z zakresu marketingu i socjologii sztuki. Jego zdaniem, przemiany jakie dotknęły całą gospodarkę - jak choćby radykalne przeobrażenie bankowości z modelu oddziałowego w kierunku samoobsługowych serwisów internetowych i mobilnych - odcisnęły swoje piętno również i na metodach strategii marketingowej. "Wiedza przekształca dane w informacje" - tym lapidarnym stwierdzeniem prelegent podsumował rosnące znaczenie tego, co określamy jako Big Data we współczesnym biznesie - od tak zaawansowanych branż jak biocybernetyka czy lotnictwo aż po nowatorskie strategie sprzedażowe. Zmiany są tak radykalne, że niekiedy zaciera się granica pomiędzy działaniem biznesowym a społecznościowym; przykładem takich rozwiązań może być chociażby wzbudzający wielkie kontrowersje Uber, będący ogniwem pośrednim pomiędzy inicjatywą car sharingu a transportem osób jako dziedzina gospodarki. Na podobnych zasadach - tzw. crowdsourcingu - funkcjonują w innych branżach takie narzędzia jak działający od roku 2008 OneHourTranslation.com, stanowiący globalną platformę szybkich tłumaczeń czy MechanicalTurk - narzędzie Amazon.com, kontaktujące osoby poszukujące wykonawców prostych prac ze zleceniobiorcami online. Prelegent omówił przechodzenie ze standardowego modelu marketingowego ku nowej, bardziej złożonej filozofii - odpowiadającej wymogom współczesnego świata. W ciągu najbliższych 10 lat - zdaniem Stefaana Van Ryssena - dopełni się rewolucja; o ile w roku 1995 to firmy poszukiwały nowych mediów reklamowych, to w roku 2025 media będą dostarczać przedsiębiorcom informację o  tysiącach potencjalnych klientów.

"DNA Reklamy" - pod tym, nieco zagadkowym tytułem Adam Grzegorczyk, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie oraz ekspert w zakresie komunikacji rynkowej omówił historię badań nad marketingiem i reklamą. Od wieku XIX, kiedy to - w ślad za upowszechnieniem prasy i reklamy prasowej - narodziła się taka gałąź wiedzy jak teoria reklamy, prelegent przeszedł przez kolejne modele reakcji klienta wobec produktu - od znanego dobrze już w okresie międzywojennym modelu AIDA (Attention (uwaga), Interest (zainteresowanie), Desire (pożądanie) i Action (decyzja) poprzez tworzone na bazie tego modelu dziesiątki wizji, aż po modele alternatywne - jak choćby propozycję Levidgea i Steinera czy tzw. model FCB - macierzowy, pokazujący 4 alternatywne wersje zmian postawy klienta. Co wynika z owych rozważań? - Wiemy jak reklama oddziałuje - jednak nadal nie wiemy jak powinna ona wyglądać, aby wywołać odpowiedni efekt u odbiorcy - powiedział Grzegorczyk. Zdaniem prelegenta poszukiwać trzeba nie tyle modeli efektów reklamy, tylko modeli struktur, których efektem ma być osiągnięcie celu reklamy. Stąd koncepcja "kodu DNA" przekazu reklamowego, w skład którego wchodzą takie pojęcia jak: bohater reklamy ( może być nim zarówno znany gwiazdor filmowy, jak i... osiedlowy hydraulik; w przypadku kiedy reklamujemy żel do WC będzie on z pewnością bardziej wiarygodny od aktora). Drugim z elementów marketingowego DNA jest przekaz - bazujący na pewnych kanonach kulturowych, oczekiwaniach wybranego klienta lub... na tworzeniu zagadki, po co często sięgają choćby twórcy banerów reklamowych, których treść ujawnia się dopiero po kliknięciu. Potrzeby - pod tym elementem kryją się kolejne poziomy piramidy Maslowa, dziś rozbudowanej do 8 poziomów. Na końcu wreszcie sam produkt - choć, co się może wydać zaskakujące, nie zawsze musi on pojawić się w przekazie reklamowym. Przykładem może być tzw. reklama wizerunkowa, budująca raczej skojarzenia z marką niż promująca konkretny wyrób.

150603.trendy.02.400x

Jak już wspomniano na wstępie - granice pomiędzy biznesem a życiem społecznym ulegają dziś stopniowemu zacieraniu. A to oznacza, że "marką" może być nie tylko logo znanej korporacji, ale także... sam Jan Kowalski - bynajmniej nie tylko w sferze działalności gospodarczej. O tym, jak skutecznie budować własna strategię marketingową i z czym to się wiąże, opowiadał Attila Kurucz z Kodolanyi Janos University of Applied Sciences w Budapeszcie. Nawiązując do jednego z twórców personal brandingu, Petera Montoya, prelegent stwierdził, że "personal branding - to to, co ludzie mówią o nas, kiedy opuszczamy pokój". Na skuteczną budowę strategii kreowania własnej marki składać się będą takie elementy jak:

 • specjalizacja - nie koniecznie w wąskiej dziedzinie na polu zawodowym, również dotyczyć to może ogólnych umiejętności albo... charakterystycznego stylu życia, niezwykle ważnego w wielu środowiskach,
 • przywództwo - opierające się na autorytecie i wiarygodności,
 • osobowość - bazująca na prawdziwych cechach, nie "naciągana pod publikę"
 • wyróżnianie się na tle innych, nie rozpływanie się w mainstreamie,
 • widzialność - w sensie rozpoznawalności,
 • spójność etyczna - nie tworzenie odrębnych zasad dla celów zawodowych i prywatnych,
 • trwałość wizerunku, nie zmienianie jego fundamentalnych elementów,
 • "dobra wola" - wizerunek powinien być oparty na wartościach uniwersalnych, akceptowanych przez społeczność, wyróżniać się pozytywnie.

- Create the story and sell to the others! (Stwórz własną historie i sprzedawaj ją innym!) - tym apelem prelegent zakończył swe wystąpienie.

Kwestii moralności i etyki w działalności reklamowej poświęcone było wystąpienie Grażyny O'Sullivan, reprezentująca Universidad Pablo De Olavide w Hiszpanii. Wychodząc od - modnego w latach międzywojennych - promowania wód radowych i promieniotwórczości jako panaceum na wszystkie dolegliwości, prelegentka przeszła do współczesnych wyzwań natury etycznej na rynku reklamowym. Wbrew powszechnemu mniemaniu, nie wystarczy unikać missellingu, aby mieć czyste sumienie odnośnie promowanych produktów. Niewolnicza praca w azjatyckich fabrykach, barbarzyński wyrąb lasów - to zjawiska integralnie związane z współczesną produkcją. Niekiedy również w przekazie reklamowym problemy te są "zamiatane pod dywan" (po angielsku taki proceder określany jest mianem "greenwash") Sposobem na minimalizację takich nadużyć jest stosownie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu również w przekazie reklamowym.

150603.trendy.03.400x

Na zakończenie pierwszej części konferencji Katarzyna Liczmańska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawiła prezentację zatytułowaną  "Reklama wizerunkowa - fakty i mity". - Co to jest wizerunek? To co uda się oferentowi stworzyć w umyśle odbiorców - podkreśliła prelegentka, wskazując, że na wizerunek składają się czynniki niezależnie od oferenta. Przykładem może być wizerunek kraju z którym wyrób jest utożsamiany - nieprzypadkowo obuwie czy wina nazywa się po włosku lub francusku, podczas gdy nazwy wódek brzmią najlepiej w języku polskim czy rosyjskim. W dzisiejszym świecie praktycznie każda forma reklamy produktowej jest zarazem wizerunkową, jednak w drugą stronę nie zawsze to działa - wiele kampanii promocyjnych ma na celu kształtowanie jedynie wizerunku marki, nie zaś sprzedaż konkretnego towaru.

Druga część konferencji prowadzona była w formie dwóch równoległych warsztatów. Pierwsze z nich obejmowały tematykę reklamy przy użyciu poczty: treści promocyjne umieszczane na znaczkach pocztowych czy wykorzystanie sieci pocztowej jako formy kolportażu materiałów promocyjnych. W drugiej sali dyskutowano z kolei o teraźniejszości i przyszłości reklamy we współczesnych mediach internetowych. Zaprezentowali się tu praktycy marketingu na Youtube, Facebooku i we wszystkich kanałach sieciowych. Marcin Wilkowski, przedstawiciel fundacji Nowoczesna Polska, omówił wykorzystanie mediów społecznościowych w promowaniu dziedzictwa narodowego i kultury - odnosząc się do przykładów z realizowanego przez stowarzyszenie projektu Historia i Media. Kolejna prezentacja poświęcona była zjawisku marketingu szeptanego - zjawisku obejmującemu zarówno sponsorowane komentarze na portalach społecznościowych, jak i wykorzystanie blogerów i vlogerów. Spotkanie nie mogło się obyć bez tych ostatnich - w sesji popołudniowej udział wzięły postaci znane z Youtube setkom tysięcy Polaków, takie jak CyberMarian czy ekipa z firmy TakaPaka. Jakie znaczenie dla tworzenia nowych treści dla portali społecznościowych mogą mieć nowoczesne media, można było się przekonać słuchając prezentacji firm Canon i FotoForma.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł:

Reklama. Trendy i Technologie

Tylko u nas

Konferencja ma charakter międzynarodowy, naukowo-branżowy. W części plenarnej (naukowej) wystąpią prelegenci z uniwersytetów z różnych krajów, zajmujący się badaniem i opisem współczesnych zjawisk związanych z reklamą. Prelegenci odniosą się do zarówno do współczesnej ewolucji komunikacji reklamowej, wskazując na ważne aspekty funkcjonalne i zarządcze.  W części panelowej z kolei głos oddany zostanie specjalistom mającym na co dzień do czynienia z rynkiem reklamy. Panele branżowe poświęcone zostaną ważnym zjawiskom i trendom m.in. w reklamie pocztowej, badaniach reklamy czy ambient mediach oraz innowacjom takim, jak appvertising, blogging and tubevertisng

Konferencja ma charakter międzynarodowy, naukowo-branżowy. W części plenarnej (naukowej) wystąpią prelegenci z uniwersytetów z różnych krajów, zajmujący się badaniem i opisem współczesnych zjawisk związanych z reklamą. Prelegenci odniosą się do zarówno do współczesnej ewolucji komunikacji reklamowej, wskazując na ważne aspekty funkcjonalne i zarządcze.  W części panelowej z kolei głos oddany zostanie specjalistom mającym na co dzień do czynienia z rynkiem reklamy. Panele branżowe poświęcone zostaną ważnym zjawiskom i trendom m.in. w reklamie pocztowej, badaniach reklamy czy ambient mediach oraz innowacjom takim, jak appvertising, blogging and tubevertisng

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do pracowników agencji reklamowych, domów mediowych i działów marketingu przedsiębiorstw, a także studentów planujących podjęcie pracy w tej dziedzinie.
Udział w Radzie Naukowej zadeklarowali najwybitniejsi polscy akademicy, zajmujący się tematyką reklamy, a wśród prelegentów znajdują się znani i ważni w środowisku naukowym i reklamowym specjaliści.

Partnerem konferencji jest Poczta Polska
poczta.polska.01.400x225

Rada Programowa Konferencji:

 • mgr Marcin Chrząścik (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych)
 • prof. dr hab. Dariusz Doliński (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu)
 • dr hab. Adam Grzegorczyk (Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie)
 • mgr Natalia Hatalska (http://hatalska.com)
 • dr Anna Jupowicz-Ginalska (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Jacek Kall (Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu)
 • dr Anna Kozłowska (Szkoła Główna Handlowa)
 • dr Krzysztof Kubiak (Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie)
 • prof. dr hab. Bogusław Nierenberg (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Jerzy Olędzki (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa (Akademia Humanistyczna w Pułtusku)
 • prof. dr hab. Andrzej Sznajder (Szkoła Główna Handlowa)
 • dr Agnieszka Wiśniewska (Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie)
 • dr hab. Jarosław Woźniczka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Program konferencji

02.06.2015 (Wtorek) - 10.00-13.30

Część plenarna

 1. Shifts in strategic marketing management in the Information Age - Stefaan Van Ryssen (University of Ghent, Belgia)
 2. DNA Reklamy - Adam Grzegorczyk
 3. Advertising. Personal brand creation - Atilla Kurucz (Kodolanyi Janos University of Applied Sciences, Węgry)
 4. Morality in Advertising - G. O'Sullivan (Universidad Pablo De Olavide, Hiszpania).
 5. Reklama wizerunkowa - fakty i mity - Katarzyna Liczmańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

13.30 - 15.00 Przerwa
15.00 -18.00 (2 panele równolegle)

Reklama pocztowa 


 1. Direct Mail jako skuteczne narzędzie marketingu bezpośredniego  - Kinga Dobrzyń  (Poczta Polska)
 2. Direct Mail Poczty Polskiej - usługi dla biznesu  - Renta Goss-Nowak (Poczta Polska)
 3. Kod pocztowy i przestrzeń jako nośnik informacji o cechach odbiorcy reklamy - Marek Turlejski (Poczta Polska)
 4. Znaczek pocztowy jako unikatowa forma promocji wizerunku Poczty Polskiej -  Agnieszka Kłoda - Dębska (Poczta Polska)
 5. Innowacyjne akcje promocyjne z wykorzystaniem e-usług pocztowych - Robert Cieśluk, (Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w firmie Poczta Polska Usługi Cyfrowe - Envelo).

Vlogging & TubeVertising. Social media w reklamie

 1. Wykorzystanie social media w instytucjach kultury - Marcin Wilkowski
 2. Istota i waga opinii w Internecie jako element komunikacji marketingowej Przedsiębiorstwa - Mariusz Woźnicki
 3. Vlogging jako wsparcie sprzedaży internetowej - Paweł Wiszomirski, Jakub Brzozowski
 4. Optymalizacja sprzętu wideo wykorzystywanego do prowadzenia Vloga. Najnowsze trendy - Rafał Pacuła
 5. Historia sukcesu youtubera - Cyber Marian

03.06.2015 (Środa) - 10.00-13.30 - (3 panele równolegle)

Ambient

 1. Connected Advertising, czyli technologie w reklamie geotargetowanej - Paweł Kaceperek (Connected Life)
 2. Ambientowe miejsce pracy.... czyli rzecz o aranżacji miejsca pracy w budowaniu wizerunku marki pracodawcy na przykładzie GOOGLE i APPLE - Julita Dąbrowska (Forum Employer Brandingu)
 3. Jak sie pracuje nad VFX w studiach oddalonych o wiele tys km bez koniecznosci obecnosci w nich - przykłady, narzędzia - Marcin Wilk
 4. Digital Ambient - when offline meets online - Michał Godzik (Business Consutling - www.buscon.pl)
 5. Making of FLASH MOB - Marcin Wilk NoLabel KKF i Grzegorz Jakubowski 2vision KKF (krakowski klaster filmowy)

Innowacje w badaniach reklamy

 1. Trendy w badaniach reklamy - Tatiana Kuligowska (IPSOS)
 2. Wszyscy ludzie kłamią...i co z tego? - Julia Izmałkowa (Izmałkowa Consulting)
 3. Eyetracking w badaniach reklamy - Jarosław Muras (Eyetracking)
 4. Innowacyjny sposób zastosowań EEG i Eye Trackera w badaniach Neuromarketingowych - Maciej Rudziński (Braintracking)
 5. Zastosowanie metody EEG i metod deklaratywnych w badaniach reklamy - Marcin Kołodziej (Neuro Innovations)

Appvertising - technologie i aplikacje w reklamie

 1. Wzrost jest ważny, a retencja ważniejsza - promowanie aplikacji mobilnej - Renata Narożyńska (Qpony.pl)
 2. Rzeczywistość wirtualna - wszystko, co ninja marketingu powinni wiedzieć a wstydzą się zapytać - Paweł Surgiel (VIZAO - Interactive Multimedia)
 3. Marzenia marketera. Pomysły rozbudowy Loyalitics'a o technologię przyszłości - Artur Sławnikowski, Aleksandra Lewtak (Agencja Interaktywna Dige)
 4. Reklama mobilna bez własnej aplikacji mobilnej - kiedy i dlaczego warto? - Robert Rachwał (ClickMaster Polska)
 5. Quo vadis Augmented Reality? Hipotez kilka - Piotr Koźniewki (3R Studio Mobile)

Prelegenci

Jakub Brzozowski - Absolwent Wyższej Szkoły Promocji. Od 2012 roku był głównym Managerem w agencji marketingowej specjalizującej się w produkcji filmów promocyjnych, reklamowych, relacji z wydarzeń oraz felietonów poradniczych. Wspólnie z Pawłem Wiszomirskim realizował filmy dla kanału TakaPaka.pl. Od 2014 roku prowadzi własne studio kreatywne i dalej spełnia się w realizacji filmów. Realizował programy m.in. dla TVP, Polsatu, Agory oraz portalu Onet.pl. Realizuje równiez projekt WSDJ Studio gdzie na swoim kanale na YouTube nagrywa recenzje i porady dotyczące sprzętu DJ-skiego.

Cyber Marian - Ta internetowa postać w okularach i ubrana w charakterystyczny sweter oraz kalesony na szelkach znana jest z tworzenia zabawnych filmików na YouTubie. Najbardziej popularny z nich to "Amerykański trailer Czterech Pancernych", w którym widzimy sceny z kultowego serialu z podłożonymi głosami z amerykańskiego kina akcji. Cyber Marian zasłynął też z filmiku pt. "Gdyby Amerykanie kręcili Potop", także przerobionego według hollywoodzko-epickiej konwencji. Sporą karierę w sieci robią również "Ukryty polski MEGA MIX" i "Waka Waka Euro Sraka". Jego kanał na YouTube posiada ponad 325 tyś subskrypcji, a najapopularniejsze produkcje wielomilionową liczbę wyświetleń.

Julita Dąbrowska - praktyk z ponad 25-letnim doświadczeniem w marketingu i PR zdobytym w korporacjach m.in. Unilever, Coca-Cola, Schwarzkopf, Seagram, jak i w trakcie własnej działalności jako konsultant biznesowy. Odpowiadała za wprowadzenie na rynek polski ponad 15 największych marek światowych. Przygotowała i zrealizowała kilkadziesiąt programów Corporate & Brand PR-owych i CSR-owych dla ponad 40 klientów: firm, organizacji pozarządowych i urzędów administracji publicznej. Organizatorka Forum Employer Branding. Autorka książki "Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce". Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS/ SGH, studiów podyplomowych w ALK i SWPS.

Michał Godzik - Od początku swojej kariery związany z branżą OOH. Niemal 8 lat swojej pracy poświęcił ambient mediom.  Najpierw w firmie Glob Media a następnie Krewcy Krawcy. Projekty, które współtworzył zdobywały nagrody oraz wyróżnienia na polskich i zagranicznych festiwalach.  Między innymi na galach Media Trendy oraz Kreatura za kampanię "Warka - plantacje chmielu". Obecnie związany z firmą Business Consulting sp. z o. o. odpowiada za rozwój kompetencji ambient, event oraz zastosowania nowych technologii. Prywatnie ojciec, fan koszykówki, amatorskiej fotografii oraz górskich wędrówek.

Adam Grzegorczyk (Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie) - doctor habilitowany nauk ekonomicznych, autor przeszło 30 publikacji monograficznych poświęconych tematyce komunikacji rynkowej, specjalizujący się w zakresie oddziaływań komunikacyjnych i perswazji. Animator kultury i menadżer artystów, dyrektor Festiwalu w Jarocinie.

Julia Izmałkowa - psycholog, specjalizuje się w wykorzystywaniu psychologii i antropologii do badaniach jakościowych w marketingu i biznesie. Specjalizuje się w badaniach poza deklaracyjnych, które odkrywają prawdziwe a nie  deklarowane motywacje oraz emocje tak świadome jak i poza świadome. Przez osiem lat  pracowała  jako strateg dla międzynarodowych agencji  reklamowych (DDB, EURO RSCG),  szkoląc się u najlepszych specjalistów od  komunikacji. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych, bierze czynny udział w licznych sympozjach, konferencjach naukowych i branżowych. Jest członkiem Rady Ekspertów Think Tank. Dużo pisze do pism specjalistycznych, jest stałym autorem tekstów dla pisma Marketing w Praktyce. Z jej wiedzy korzystają dziennikarze miesięczników i dzienników ogólnopolskich. Jest również gościem w publicystycznych programach telewizyjnych i radiowych.

Marcin Kołodziej - odpowiedzialny za prace badawczo-rozwojowe, techniczną realizację badań oraz analizę zarejestrowanych sygnałów EEG. Nadzoruje rozwój oprogramowania Neuro-Innovations, które jest głównym źródłem przewagi konkurencyjnej. W pracy naukowej podejmuje tematykę interfejsu mózg-komputer (BCI), rozpoznawania emocji, zaawansowanych metod przetwarzania i analizy sygnału EEG na użytek neuromarketingu.

Piotr Koźniewski - Absolwent Chemii UAM w Poznaniu. Propagator wydajniejszych interakcji przestrzennych w technologiach 3D i ich bardziej przemyślanych zastosowań. Prowadzi firmę 3R Studio, polskiego lidera w rozwoju mobilnych technik i narzędzi Augmented Reality - docenioną przez QUALCOMM i zaproszaną do wystawienia się na największych branżowych targach i konferencji Augmented Reality Event2012. Producent kreatywny, innowator, nieśmiały wizjoner. Prelegent na konferencjach branży mobilnej, przedsiębiorczej, zaangażowany w przedsięwzięcia artystyczne, dydaktyczne, kulturalne, techniczne. Miłośnik praktycznej innowacyjności i optymalizacji zastosowań nowych technologii, zwłaszcza wirtualnych.

Atilla Kurucz (Kodolanyi Janos University of Applied Sciences, Węgry) - doktor ekonomii i zarządzania. Profesor nadzwyczajny na Kodolanyi Janos University of Applied Sciences w Budapeszcie. Zajmuje się tematyką zarządzania strategicznego i zarządzania zmianą oraz zachowań organizacyjnych.

Aleksandra Lewtak - studentka sześciu kierunków - od informatyki i fizyki poprzez prawo do kognitywistyki. Nieustanna poszukiwaczka odpowiedzi na pytanie o sens. Od 2008 r. profesjonalnie zajmuje się sprzedażą i marketingiem, raczej w startupach niż korporacjach, aby móc realizować swój twórczy potencjał. Lata pracy sprzedażowca w różnych branżach doprowadziły do powstania startupu związanego z networkingiem - Net Of Work. W 2014 r. zacumowała w Szczecinie i zatrudniona została przez firmę DIGE, aby z połączenia doświadczeń tych dwóch światów, tworzyć nową jakość na polskim rynku web&mobile development.

Katarzyna Liczmańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Praktyk z szesnastoletnim doświadczeniem w dziedzinie marketingu, głównie w branżach spożywczej i nieruchomości. Niezależny konsultant specjalizujący się w zarządzaniu, doradztwie marketingowym, tworzeniu strategii przedsiębiorstw, budowaniu i pomiarze satysfakcji klientów oraz programach lojalnościowych. Autorka licznych publikacji z zakresu zarządzania marką i psychologii zachowań konsumenckich.

Renata Narożyńska - absolwentka poznańskiego kulturoznawsta, od 4 lat zajmuje się marketingiem. Jej ulubiona metodologia to, AARRR bo mogłaby być piratem, ale od przemocy woli liczby. Zafascynowana możliwościami, jakie daje mobile oraz modelem hooked szuka sposobów by zachwycić użytkownika synergią off i online. Odpowiedzialna za pozyskanie ponad 0,5 mln użytkowników dla mobilnej aplikacji Qpony przetestowała większość kanałów marketingowych dostępnych w Polsce. I ciągle szuka nowych wyzwań, bo wie, że wszystkiego można się nauczyć.

Tatiana Popadiak-Kuligowska - Copy Testing Team Manager. Badacz z nastoletnim doświadczeniem; do blisko 10 lat specjalizuje się w badaniach komunikacji marketingowej na każdym etapie rozwoju (testy strategii komunikacyjnych, ocena konceptów kreacyjnych,  pre- i post-testy) w Ipsos Connect - dziale Ipsos Polska wyspecjalizowanym w obszarze badań reklamy i marki.

Robert Rachwał - właściciel firmy ClickMaster Polska, zajmującej się tworzeniem stron internetowych, wykładowca na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, realizator programu współorganizowanego wraz z Fundacją dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - "Z mobilnością w Trzeci Wiek", którego celem była edukacja seniorów z użytkowania smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych, pomysłodawca oraz główny organizator Mobile Trends Conference, największej konferencji w Polsce poświęconej mobile marketingowi. Prelegent i szkoleniowiec na wielu konferencjach branżowych (między innymi Forum Marketingu Internetowego w Warszawie, Mobile Trends for Marketers w Krakowie, Mentorzy e-biznesu, Mobile Silesia, Targi Przyszłość w IT, Targi Kariera IT) autor publikacji i artykułów poświęconych mobilnym technologiom oraz tworzeniu stron internetowych (m.in. Marketer+, komorkomania.com, Komputer Świat). Prywatnie spotter-amator oraz pasjonat bonsai.

Maciej Rudziński - absolwent pierwszego w Polsce rocznika neurokognitywistyki na SWPS, jedynych studiów łączących nauki społeczne z teorią i praktyką badań fizjologicznych. Twórca metody Brain Tracking®, psycholog, programista. Posiada ponad 4 letnie doświadczenie w branży neuromarketingowej (branża na świecie istnieje od 2004, a w Polsce od 2007), zarówno przy przeprowadzaniu badań, rekrutacji i szkoleniach pracowników, tworzeniu metodologii do wielu niezależnych obszarów badań (klasyczne badania ilościowe i jakościowe, usability, gry) jak i przy prezentowaniu wyników dla klientów. Obecnie pracuje nad aplikacją pozwalającą każdemu badać emocje z wykorzystaniem wskaźnika Brain Tracking. Prowadził projekty dla takich firm jak: Orange, TVP, One2tribe, TP SA.

Stefaan Van Ryssen (University of Ghent, Belgia) - uzyskał stopnie z zakresu ekonomii oraz inżynierii wiedzy na University of Ghent. Posiada doświadczenia zawodowe w działalności wydawniczej i związanej z projektowaniem graficznym. Pracował w sektorze kultury. Od przeszło 25 lat prowadzi na Ghent University zajęcia z zarządzania i marketingu oraz socjologii sztuki. Ostatnio opublikował książkę na temat edukacji biznesowej.

Artur Sławnikowski - współzałożyciel i CEO firmy Dige. Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Od 2002 r. związany z branżą IT, a od 2005 r. z tworzeniem aplikacji lojalnościowych. W 2006 r. zbudował największy polski serwis Q&A Zapytaj.com.pl (aktualnie Onet.pl). Aktywny członek Taan Worldwide, międzynarodowej organizacji zrzeszającej niezależne agencje reklamowe z 32 krajów świata. Na konferencjach najczęściej opowiada o świecie mobile, ostatnio również o Internet of Things. Early adopter, uzależniony od technologii. Prywatnie miłośnik gotowania i jazdy na nartach.

Paweł Surgiel - przedsiębiorca, konstruktor, projektant. Współzałożyciel i CEO warszawskiego studia VIZAO - Interactive Multimedia, skupiającego się od 2010 r. na dostarczaniu rozwiązań hi-tech dla branży reklamy i rozrywki. Fascynat projektu Oculus Rift, twórca urządzeń i instalacji reklamowych reagujących na ruch i dotyk. Menedżer projektów IT specjalizujący się w projektach wysokiego ryzyka. Aktualnie zaangażowany w autorski projekt BIVROST - kamery, która pozwoli otaczającą nas rzeczywistość przenieść do wirtualnego świata gogli Oculus Rift.

Marcin Wilkowski - założyciel serwisu Historia i Media, koordynator prac Koalicji Otwartej Edukacji (KOED). Interesuje się historią cyfrową, społecznymi efektami digitalizacji i dziedzictwa historycznego oraz funkcjonowaniem instytucji kultury w kulturze cyfrowej. Autor książki "Wprowadzenie do historii cyfrowej" (2013). Strona domowa: wilkowski.org.

Paweł Wiszomirski - zaczynał w Telewizji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 roku pracuję przy reklamówkach i filmach prezentacyjnych. Jest głównym specjalistą od wideo marketingu w sklepie internetowym TakaPaka.pl. Sklep specjalizuje się w sprzedaży gadżetów i śmiesznych zabawek. Dzięki prowadzeniu vloga na kanale YouTube kanał osiągnął 30 000 subskrybcji oraz prawie 13,5 miliona wyświetleń. Oprócz prowadzenia kanału TakaPaka.pl realizuje wiele filmów promocyjnych na YouTubie z branży medycznej, gastronomicznej oraz firmy dla korporacji. Łącznie zrealizował kilkaset filmów.

Mariusz Woźnicki - Prezes i założyciel Harder&Harder, jeden z pionierów marketingu szeptanego w Polsce. Swoją przygodę z marketingiem rozpoczął w firmie SMG/KRC Millward Brown, gdzie pracował na stanowisku badacza. Szlify marketingowe odebrał w Streetcom - pierwszej agencji WoM w Polsce. Wraz z Harder&Harder obsługuje takie marki jak Commercial Union, NIVEA, Kraft, BAYER.

Źródło: Wyższa Szkoła Promocji

Udostępnij artykuł: