Reklama

Biuro reklamy Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. (Związek Banków Polskich):

  • Kampanie banerowe na portalu aleBank.pl.
  • Reklamy i artykuły sponsorowane w wydawnictwach kadry zarządzającej banków („Miesięcznik Finansowy BANK” oraz pozostałe pisma).
  • Udział partnerski w kluczowych aktywnościach konferencyjnych sektora bankowego.

Kontakt biuro reklamy: reklama@wydawnictwocpb.pl

Dział reklamy:

Portal alebank.pl

“Miesięcznik Finansowy BANK”

Miesięcznik “Nowoczesny Bank Spółdzielczy”

Kwartalnik “Finansowanie Nieruchomości”

Rocznik “Europejski Doradca Samorządowy”

 

Polecane konferencje i inne wydarzenia branżowe:

Forum Bankowe (marzec)

Forum Bezpieczeństwa Banków (maj)

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej oraz uroczystość wręczenia nagród Krajowego Rankingu”Wyróżniające się banki Spółdzielcze”(maj)

Horyzonty Bankowości (czerwiec)

Kongres Obrotu Gotówki (wrzesień)

Forum Liderów Banków Spółdzielczych (wrzesień)

Kongres Bancassurance (październik)

Forum Usług Płatniczych (październik)

IT@BANK (listopad)

Więcej informacji na temat konferencji

Informacje o kosztach uczestnictwa oraz pakietach sponsorskich: reklama@wydawnictwocpb.pl

Raporty specjalne

Informacje o kosztach uczestnictwa w raportach specjalnych w pismach: reklama@wydawnictwocpb.pl