Reklamacje w energetyce najnowsze zmiany i istniejące problemy

Polecamy

Nowelizacja Prawa energetycznego ujawniła ogromną potrzebę usystematyzowania oraz pogłębienia wiedzy w zakresie prawnych i praktycznych aspektów postępowania reklamacyjnego wśród branży energetycznej. Nowe przepisy, nastawione na ochronę konsumenta, pozbawiły dostawców energii elektrycznej i ciepła skutecznych instrumentów walki z nierzetelnymi konsumentami. Zmiany zrodziły również mnóstwo wątpliwości w zakresie dobrych praktyk rozpatrywania, uznawania oraz klasyfikacji reklamacji oraz zmuszają do reorganizacji dotychczas funkcjonujących systemów. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu branży, odbędą się warsztaty pt. "Reklamacje w energetyce najnowsze zmiany i istniejące problemy", w dniach 12-13 maja 2014 r. w hotelu Sheraton w Warszawie.

Nowelizacja Prawa energetycznego ujawniła ogromną potrzebę usystematyzowania oraz pogłębienia wiedzy w zakresie prawnych i praktycznych aspektów postępowania reklamacyjnego wśród branży energetycznej. Nowe przepisy, nastawione na ochronę konsumenta, pozbawiły dostawców energii elektrycznej i ciepła skutecznych instrumentów walki z nierzetelnymi konsumentami. Zmiany zrodziły również mnóstwo wątpliwości w zakresie dobrych praktyk rozpatrywania, uznawania oraz klasyfikacji reklamacji oraz zmuszają do reorganizacji dotychczas funkcjonujących systemów. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu branży, odbędą się warsztaty pt. "Reklamacje w energetyce najnowsze zmiany i istniejące problemy", w dniach 12-13 maja 2014 r. w hotelu Sheraton w Warszawie.

Spotkanie odzwierciedla najbardziej aktualne problemy w relacji dostawca - odbiorca - w odniesieniu zarówno do odbiorcy przemysłowego, jak i odbiorców w gospodarstwach domowych. Od sposobów zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa, poprzez komunikację z klientem, po tryby postępowania i dedykowane im podstawy prawne. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach.

Zagadnienia poruszane na warsztatach:

  • Kara umowna i odszkodowania - praktyczne wskazówki i przykłady formułowania zapisów w umowach.
  • Budowa procedury wypłat bonifikat dla klienta - przesłanki i tryb postępowania.
  • Jak skutecznie rozwiązać umowę z klientem, którego miejsca przebywania dostawca nie jest w stanie określić?
  • Naliczanie terminów w postępowaniu reklamacyjno-windykacyjnym po nowelizacji prawa energetycznego.
  • Obsługa procesu reklamacji po nowelizacji Prawa energetycznego.
  • Budowa strategii relacji z klientem podczas procesu reklamacyjnego.

Wszystkie te tematy zostaną omówione przez specjalistów, na co dzień specjalizujących się w pomocy merytorycznej przedsiębiorstwom energetycznym: Dr Jędrzej Bujny, Ziemski & Partners; Monika Słowińska - Drewing, MGS Kancelaria Radców Prawnych Dariusz Mądry, Michał Sznycer; Łukasz Jankowski, Wierzbowski Eversheds; Jakub Kasnowski, Wierzbowski Eversheds; Agnieszka Cwalina-Kowalewska, MGS Kancelaria Radców Prawnych Dariusz Mądry, Michał Sznycer; Magdalena Mitas, Kochański Zięba Rapala i Partnerzy; Dominik Strzałkowski, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy; Maciej Szambelańczyk, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Więcej informacji oraz szczegółowy program na stronie: www.mmcpolska.pl

mmc.01.400x160

Źródło: MM Conferences S.A.

Udostępnij artykuł: