Reklamacje w sieci – kiedy, jak?

Finanse i gospodarka

Kupującym przez Internet przysługują prawa, które chronią w sytuacji natrafienia na nieuczciwego sprzedawcę.

Niezgodny z umową towar można zareklamować w ciągu 2 lat od daty wydania. Zgłoszenie niezgodności, aby było wymagalne, musi nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia wykrycia wady. W ramach procedury reklamacyjnej konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu. Nie musi to być jednak paragon czy faktura – wystarczy wyciągu z konta lub potwierdzenie zakupu kartą płatniczą.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że jednym z problemów związanych z reklamowaniem zakupów wykonanych online, jest błędnie adresowanie pisma reklamacyjnego.

Dobrą praktyką jest sprawdzenie, jeszcze przed zakupem, czy dane podane przez sprzedawcę są pełne i czy ma on zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Jeżeli okaże się, że zakupiony produkt nie jest zgodny z zawartą umową, a ponadto nie można dokonać jego naprawy lub wymiany, przysługuje nam prawo odstąpienia od umowy i możemy zażądać zwrotu należności. Jeżeli usterka jest niewielka możemy strać się o obniżenie ceny.

Kupujący nie może zostać zmuszony do wyboru wskazanej przez sprzedającego formy rekompensaty, np. inny towar w tej samej cenie. Ponadto sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, o ile została ona zgłoszona w wymaganym terminie.

Konsumenci są objęci szczególną ochroną przez pierwsze pół roku od zakupu towaru. Jeżeli w tym czasie wystąpi wada, to uznaje się, że towar był wadliwy już w momencie zakupu, a kupującemu przysługuje prawo domniemania niezgodności towaru z zawartą umową. Wtedy też, w momencie sporu i przy braku dowodów ze strony sprzedającego, wymiar sprawiedliwości przyzna rację kupującemu.

Każdemu kupującemu za pośrednictwem Internetu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, pod warunkiem złożenia w ciągu 10 dni stosowanego oświadczenia na piśmie. W tej sytuacji obie strony są zobowiązane zwrócić sobie w ciągu 14 dni wzajemne świadczenia w nienaruszonym stanie.

Na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Europejskiego Centrum Konsumenckie znajdują się informacje na temat przepisów chroniących kupującego.

up

Udostępnij artykuł: