Rekomendacja Noble Securities dla akcji Spółki Impexmetal SA

Finanse i gospodarka

Po słabym czwartym kwartale 2012 roku, początek 2013 roku przyniósł lekką poprawę wyników operacyjnych w spółce. Sytuacja gospodarcza w Polsce pozostawia wiele do życzenia, jednak wydaje się, że doświadczamy obecnie dna cyklu koniunkturalnego i kolejne kwartały mogą przynieść ożywienie.

Po słabym czwartym kwartale 2012 roku, początek 2013 roku przyniósł lekką poprawę wyników operacyjnych w spółce. Sytuacja gospodarcza w Polsce pozostawia wiele do życzenia, jednak wydaje się, że doświadczamy obecnie dna cyklu koniunkturalnego i kolejne kwartały mogą przynieść ożywienie.

Uważamy, że Impexmetal, który jest uzależniony od kilku segmentów gospodarki, stanowi ciekawą ekspozycję na oczekiwane przez nas odbicie gospodarcze w Polsce. Spółka jest relatywnie tania w stosunku do swoich potencjalnych możliwości generowania wyników finansowych.

Bazując na naszych prognozach wyceniamy ją na 3,18 zł i widząc 22% potencjał wzrostu kursu wydajemy rekomendację KUPUJ.
130705.kupuj.01.358x364

Początek 2013 roku przyniósł poprawę w segmencie aluminium

W 1Q2013 roku w segmencie aluminium (Impexmetal - Huta Aluminium Konin) spółka zwiększyła wolumeny o 3% r/r, ale dzięki wyższym marżom handlowym udało jej się zniwelować niekorzystny wpływ wysokiej premii producentów aluminium i poprawić EBIT o 89% r/r do poziomu 14,5 mln zł. Z komentarza zarządu do wyników za 1Q2013 wynika, że wyższa marża utrzymywała się również w kwietniu. Oczekujemy, że w całym 2013 roku segment ten poprawi wyniki w stosunku do słabego 2012 roku. Dodatkowo z uwagi na wejście nowych 10 tys. ton mocy wyrobów cienkich w 1Q2014 oczekujemy poprawy wyników w tym obszarze w 2014 i 2015 roku.

Słaby segment miedzi i szansa na odbicie w segmencie ołowiu i cynku

130705.wykres.02.330x223Segment miedzi (Hutmen i WM Dziedzice) w dalszym ciągu cierpi z uwagi na wysokie ceny miedzi i słabą koniunkturę w budownictwie. Mimo tego udało się spółce w tym obszarze wygenerować w 1Q2013 dodatni EBIT 1,8 mln zł (vs 4,2 mln zł w 1Q12). W segmencie ołowiu i cynku z uwagi na deficyt złomu akumulatorowego na rynku i spadające ceny ołowiu na LME doszło do sytuacji, gdzie rentowność przerobu złomu nie różni się od rentowności przerobu surowego ołowiu, co sugeruje, że marże osiągnęły już swoje dno. Wynik operacyjny tego segmentu w 1Q2013 wyniósł 2,2 mln zł (vs 7 mln zł w 1Q12). W drugiej połowie roku oczekujemy lekkiego, a w 2014 większego odbicia w tym segmencie z uwagi na zakładaną poprawę relacji cen metalu do cen złomu.

Finalizacja sprzedaży FŁT Kraśnik podmiotowi chińskiemu

130705.profil spolki.01.353x57420 maja chińska firma Tri-Ring Group Corporation przejęła Fabrykę Łożysk Tocznych w Kraśniku. Ceny transakcji nie ujawniono, ale prasa spekuluje, że było to około 300 mln zł.

Impexmetal był jednym z największych odbiorców fabryki. Nowy właściciel według zapowiedzi prasowych chce podwoić produkcję w zakładzie. W krótkim okresie transakcja nie niesie ryzyka dla Impexmetalu, jednak w dłuższym może spowodować albo spadek przychodów w segmencie obrotu łożyskami albo pogorszenie marży. Zakładamy ten drugi scenariusz.

Ryzyka dla naszej wyceny i rekomendacji

Wśród głównych ryzyk, jakie widzimy dla naszych prognoz i rekomendacji jest brak poprawy w gospodarce, co będzie w dalszym ciągu wywierać negatywną presję na marże przerobowe w grupie. Drugim czynnikiem ryzyka jest utrzymywanie się negatywnych relacji cenowych na rynkach surowców i produktów końcowych, a dotyczy to zwłaszcza segmentu ołowiu i cynku.

Trzecim czynnikiem ryzyka może być pogorszenie corporate governance w spółce i zwiększenie skali prowadzonych operacji finansowych będących z większą korzyścią dla akcjonariuszy spółki matki - Boryszew niż akcjonariuszy mniejszościowych Impexmetal. Wartość akcji Impexmetal SA oszacowaliśmy na podstawie wyceny metodami: DCF (2,90 zł) oraz porównawczą (2,98 zł), co po zważeniu powyższych wycen dało 9-miesięczną cenę docelową równą 3,18 zł.
130705.wartosc.akcji.04.600x290

Impexmetal - podsumowanie - pobierz.

Krzysztof Radojewski, CFA
Analityk akcji
NOBLE SECURITIES

Udostępnij artykuł: