Rekomendacja Noble Securities dla akcji Spółki Kredyt Inkaso SA

Finanse i gospodarka

Noble Securities wydało Rekomendację dla akcji Spółki Kredyt Inkaso SA.

Noble Securities wydało Rekomendację dla akcji Spółki Kredyt Inkaso SA.

Wyniki ostatniego kwartału roku obrotowego należy ocenić pozytywnie.  Zgodne z prognozami okazały się być  przychody,  które  wzrosły o 11%  kw/kw.   Pozajednorazowym  przeszacowaniem portfela nieruchomości (2,2 mln zł)  do wzrostu  wyników  przyczynił  się   niższy poziom amortyzacji portfeli  oraz spadek  kosztówfinansowych netto. Ostatecznie wynik netto za 4 kwartał wyniósł 10,6 mln zł. Nabyty w lipcu portfel wierzytelności od ING BSK oraz ekspansja na rynki zagraniczne (Rosja, Bałkany) zmniejszają nasze obawy związane z trudnym rynkiem zakupów w Polsce. Aktualizacja wyceny  wynika  z wyższej  prognozy zakupów na ten rok,  obniżenia kosztu długu oraz wzrostu wyceny porównawczej. Podnosimy naszą cenę docelową akcji Spółki o 7% do 19,80 zł i utrzymujemy zalecenie Kupuj.

Skrót opracowania jest dostępny tutaj.

Udostępnij artykuł: