Rekomendacja Noble Securities dla akcji Spółki Mercor

Finanse i gospodarka

Zachowanie kursu akcji Spółki w ostatnich tygodniach zostało zdeterminowane przez umowę sprzedaży segmentu oddzieleń przeciwpożarowych. Wycena EV segmentu na 221 mln zł wydaje się atrakcyjna przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych.

Zachowanie kursu akcji Spółki w ostatnich tygodniach zostało zdeterminowane przez umowę sprzedaży segmentu oddzieleń przeciwpożarowych. Wycena EV segmentu na 221 mln zł wydaje się atrakcyjna przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych.

Skala działalności po transakcji będzie niemal o połowę niższa, ale Spółka będzie mieć gotówkę netto. Dodatkowo, biorąc pod uwagę prawdopodobny skup akcji własnych istnieje ryzyko spadku płynności akcji oraz zainteresowania walorem w dalszej przyszłości. Uwzględniając wpływ transakcji sprzedaży na wycenę podnosimy naszą cenę docelową akcji Spółki o 53% do 24,10 zł i wydajemy zalecenie Akumuluj.

Korzystna transakcja

W oparciu o nasze szacunki Mercor zrealizuje na transakcji relatywnie niewielki wynik na poziomie ok. 7 mln zł (po uwzględnieniu prowizji dla doradców). Niemniej jednak realny wynik na transakcji należy powiększyć o uwolnione z bilansu 110 mln zł wartości firmy (upraszczająco przyjmując, że wycena bilansowa pozostałych pozycji aktywów i pasywów przekazywanych do Assa Abloy jest równa wartości godziwej). Transakcję sprzedaży oceniamy pozytywnie pod kątem budowania wartości dla akcjonariuszy. Szacunkowo zwiększyła ona wycenę o 5 zł na akcję.

Oddłużenie i redystrybucja gotówki do akcjonariuszy

Z pozyskanych w wyniku sprzedaży 221 mln zł za Wartość Przedsiębiorstwa połowa środków ma zostać redystrybuowana do akcjonariuszy. Najprawdopodobniej odbędzie się to poprzez skup akcji własnych po cenie przewyższającej poziom rynkowy. Ze środków pozyskanych ze sprzedaży Spółka planuje spłacić ok. 60 mln zł zadłużenia, co następnie spowoduje spadek kosztów odsetkowych. Ograniczenie zadłużenia zwiększy długoterminową zdolność dywidendową Spółki. Według naszych założeń rokrocznie Mercor będzie wypłacać dywidendę w kwocie co najmniej 10 mln zł.

Zwiększenie inwestycji

Wzrost zasobów gotówki pozwoli na inwestycje w segmentach działalności kontynuowanej (segmenty oddymiania, wentylacji oraz zabezpieczeń konstrukcji), a w efekcie na zwiększenie przychodów. Nakłady mają dotyczyć głównie wejścia na nowe rynki (certyfikacja) z własnymi produktami. Zakładany przez nas poziom nakładów to po ok. 15 mln zł w 2014/15 r. i 2015/16 r. Wzrost jest tym bardziej istotny, ponieważ do tej pory Capex był również współdzielony na dział oddzieleń.

131027.nobile.01.350x

Mimo wszystko wzrost przychodów nie będzie na tyle znaczący by w przewidywalnej przyszłości zbliżyć się do przychodów Grupy generowanych przed transakcją sprzedaży.

Wartość akcji Mercor oszacowaliśmy na podstawie wyceny metodami: DCF (22,12 zł), oraz porównawczą (22,34 zł), co po zważeniu powyższych wycen dało 9-miesięczną cenę docelową równą 24,10 zł.

131027.nobile.02.550x

Źródło: Noble Securities S.A.

Udostępnij artykuł: