Rekomendacje Europejskiego Kongresu Finansowego dotyczące reformy kapitałowego systemu ubezpieczeń społecznych

Finanse i gospodarka

22 lipca 2013 odbyła się debata pt. "Wpływ OFE na rynek kapitałowy i rozwój kraju" przeprowadzona w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego.

Uczestnicy debaty dążyli do wypracowania konstruktywnego stanowiska odnośnie do rekomendacji rządu dot. zmian w funkcjonowaniu systemu emerytalnego.

W debacie udział wzięli:

  • Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów
  • Stanisław Gomułka, minister finansów Gabinetu Cieni Business Center Club
  • Bogusław Grabowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Skarbiec Holding
  • Mirosław Gronicki, Minister Finansów 2004 – 2005
  • Stefan Kawalec, Prezes Zarządu, Capital Strategy
  • Wojciech Kowalczyk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
  • Marcin Mrowiec, Główny Ekonomista, Bank Pekao SA
  • Wojciech Otto, Profesor, Uniwersytet Warszawski
  • Wiesław Rozłucki, Członek Rady Nadzorczej, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Robert Stanilewicz, Dziennikarz, TVN CNBC w roli moderatora

Zespół Europejskiego Kongresu Finansowego  zaprasza do zapoznania się z rekomendacjami wypracowanymi na podstawie debaty oraz konsultacji w gronie ekspertów.
130822.rekomendacje.01.600x230

Źródło: Zespół Europejskiego Kongresu Finansowego

Udostępnij artykuł: