Rekompensaty dla klientów PKO BP po decyzji UOKiK. Kto może z nich skorzystać?

Z rynku

PKO BP - Oddział
PKO BP - Oddział (źródło: PKO BP)

PKO Bank Polski otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w wyniku której klienci banku mają możliwość podpisania bezpłatnego porozumienia.

#PKOBankPolski otrzymał decyzję Prezesa @UOKiKgovPL, w wyniku której klienci banku mają możliwość podpisania bezpłatnego porozumienia #UOKiK

Decyzja UOKiK dotyczy przekazywania przez bank w latach 2014-2016 informacji o zmianach regulaminów oraz taryfy prowizji i opłat za pośrednictwem serwisu internetowego, co w ocenie UOKiK nie stanowiło tzw. trwałego nośnika informacji.

Prezes UOKiK uznał również, że bank w korespondencji kierowanej do konsumentów dotyczącej zmiany warunków umownych nie zamieszczał dokładnej podstawy prawnej umożliwiającej dokonanie tych zmian i okoliczności faktycznych, które je spowodowały, wyjaśnia PKO BP na swojej stronie internetowej.

Pełna treść decyzji Prezesa UOKiK jest dostępna tutaj.

Kto może podpisać porozumienie?

Jak informuje bank, porozumienie może podpisać każdy klient, do którego w latach 2014 – 2016 PKO BP przesyłał informację o zmianach regulaminów oraz taryfy prowizji i opłat wyłącznie za pomocą wiadomości elektronicznych w ramach konta założonego w systemie bankowości elektronicznej i z którym, na dzień przekazania informacji z banku, będzie wiązać bank umowa o usługę płatniczą.

Co zawiera porozumienie?

Porozumienie potwierdza aktualnie obowiązujące regulaminy i taryfę. Na jego podstawie bank dokona indywidualnego rozliczenia opłat i prowizji za okres od stycznia 2014 roku do 4 sierpnia 2018 roku, informuje PKO BP.

Jak podpisać porozumienie?

PKO BP, podaje, że porozumienie można podpisać do 4 lipca 2019 roku w dowolnym oddziale lub wybranej agencji banku. W przypadku rachunków wspólnych porozumienie wymaga podpisu wszystkich współposiadaczy rachunku.

Więcej najnowszych wiadomości o PKO BP >>>

Na jakie rekompensaty mogą liczyć klienci PKO BP?

Zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK, klienci PKO Banku Polskiego mogą skorzystać z następujących rekompensat publicznych:

– w okresie 2 miesięcy począwszy od 1 sierpnia do 30 września 2019 roku – bezpłatnej usługi powiadomień SMS (można ją uruchomić w iPKO, serwisie telefonicznym lub oddziale; skorzystanie z powiadomień SMS przez klientów, którzy dotychczas z nich nie korzystali, będzie wymagało złożenia dyspozycji uruchomienia usługi, a następnie jej dezaktywacji nie później niż do 30 września 2019 roku; w stosunku do klientów, którzy korzystają z usługi, bank nie będzie naliczał opłat przez okres od 1 sierpnia do 30 września 2019 roku bez konieczności składania dodatkowych dyspozycji w tym zakresie);

– w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2019 roku – bezpłatnego rozłożenia na 6 rat 0% jednej dowolnej transakcji bezgotówkowejdokonanej kartą kredytową w kwocie od 200 zł do 1500 zł, pod warunkiem złożenia wniosku o taką usługę w terminie pięciu dni kalendarzowych od dnia dokonania transakcji (usługę można uruchomić jedynie za pośrednictwem infolinii banku pod numerami: 800 302 302 lub +48 81 535 60 60 – opłata zgodna z taryfą operatora);

– w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2019 roku – jednokrotnego bezpłatnego wyboru niestandardowego wizerunku karty debetowej z galerii (dostępny w iPKO, serwisie telefonicznym lub oddziale);

– w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2019 roku – bezpłatnych przelewów do ZUS i US za pośrednictwem iPKO, IKO lub serwisu telefonicznego (usługa będzie bezpłatna we wskazanym okresie bez konieczności składania dyspozycji jej uruchomienia).

Więcej informacji tutaj.

Udostępnij artykuł: