Rekordowa liczba nowych UFK

Finanse i gospodarka

Od początku 2012 r. powstało już ponad 250 funduszy kapitałowych, wynika z danych Analiz Online. Najwięcej nowości odnotowano w grupie funduszy ochrony kapitału.

Sporą grupę nowości stanowiły również fundusze akcyjne, zarówno inwestujące na rynkach zagranicznych (32 nowości), jak i na rynku krajowym (24 nowe fundusze), głównie o uniwersalnej strategii.

Ostatnie miesiące to również czas tworzenia funduszy o niższym poziomie ryzyka. Od początku 2012 r. ubezpieczyciele wprowadzili do swoich ofert po blisko 30 funduszy dłużnych (polskich i zagranicznych) oraz pieniężnych. Najwięcej rozwiązań będących alternatywą dla lokat bankowych zaoferował Open Life.

Wśród nowych funduszy nie zabrakło rozwiązań mieszanych, w tym stabilnego wzrostu, zrównoważonych i aktywnej alokacji.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: