Rekordowa sprzedaż obligacji korporacyjnych PCC Rokita SA

Finanse i gospodarka

Druga emisja obligacji korporacyjnych PCC Rokita SA przeprowadzona przez Dom Maklerski BDM SA spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów, stopa redukcji w transzy detalicznej wyniosła blisko 70%. Spółka pozyskała 25 mln kapitału.

Druga emisja obligacji korporacyjnych PCC Rokita SA przeprowadzona przez Dom Maklerski BDM SA spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów, stopa redukcji w transzy detalicznej wyniosła blisko 70%. Spółka pozyskała 25 mln kapitału.

Zgodnie z przygotowanym we współpracy z Domem Maklerskim BDM SA prospektem emisyjnym PCC Rokita SA planuje pozyskać w ramach programu emisji nawet do 200 mln kapitału, środki te zamierza przeznaczyć na rozwój, zgodnie z zapisami strategii na lata 2012 - 2014.

Sukces obligacji korporacyjnych PCC Rokita SA świadczy o tym, że inwestorzy indywidualni nadal poszukują sposobów na pomnażanie kapitału - mówi Jacek Rachel, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego BDM SA - Ostatnie wydarzenia na rynku osłabiły zaufanie do instytucji finansowych, napływające z mediów informacje o pogłębiającym się kryzysie dodatkowo pogłębiają obawy inwestorów. Jednak od początku wierzyliśmy głęboko, że obligacje spółki o takim potencjale i tak stabilnej pozycji na rynku jak PCC Rokita SA wzbudzą zaufanie inwestorów i tak właśnie się stało. - dodaje Prezes Rachel.

W ramach oferty publicznej sprzedanych zostało 250.000 dwuletnich obligacji serii AA, każda o wartości nominalnej 100 zł. Inwestorzy złożyli łącznie 574 zapisy na 554.181 obligacji. W transzy otwartej złożono 532 zapisy, w transzy instytucjonalnej zapisy złożyło 42 inwestorów. Wyemitowane obligacje są oprocentowane w wysokości 9% w skali rocznej, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Spółka zamierza wprowadzić obligacje do notowań na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Inwestorzy ponownie nam zaufali. Procentuje konsekwencja w realizacji strategii i organiczny rozwój, oparty na wielosetmilionowych inwestycjach własnych. Rok temu przeprowadziliśmy pierwszą emisję obligacji. Latem br. akcje naszej siostrzanej spółki PCC Exol zadebiutowały na rynku podstawowym GPW, a ich kurs systematycznie rośnie. Teraz z sukcesem kończymy kolejną ofertę publiczną - znów obligacji PCC Rokita. Dlatego w planach mamy kolejne emisje obligacji. Obie oferty, ubiegłoroczną i tę, która właśnie się zakończyła, organizował dla nas Dom Maklerski BDM. Dzięki odpowiedniemu podejściu ekspertów z BDM udało nam się skonstruować ofertę publiczną tak dobrze przyjętą przez inwestorów. - powiedział Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.

PCC Rokita jest częścią międzynarodowej Grupy PCC działającej głównie w segmentach: chemii, energii i logistyki. 50% sprzedaży z działalności kontynuowanej w 2011 roku to eksport, głównym rynkiem eksportowym są Niemcy (50% eksportu), inne to Czechy, Szwajcaria, Estonia, Rosja i Turcja.

PCC Rokita SA to spółka stabilna, przejrzysta i dobrze zarządzana. Mamy poczucie podwójnego sukcesu. Z jednej strony Emitent pozyskał kapitał od rozproszonych inwestorów na którym ze względów strategicznych mu zależy, a z drugiej Inwestorzy otrzymali produkt najwyższej jakości. - mówi Tomasz Lalik, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej Domy Maklerskiego BDM SA.

Zapisy na obligacje trwały od 17 do 28 września, dokonać można ich było w każdym z POK Domu Maklerskiego BDM SA.

Celem Emitenta było pozyskanie dużej liczby inwestorów indywidualnych i to się w 100 procentach udało. Zapisy na obligacje PCC Rokita SA składali nie tylko inwestorzy którzy dokonali zakupu obligacji poprzednich serii. Ta grupa już dobrze wie, że w tę spółkę warto inwestować., Przyjęliśmy wiele zapisów od inwestorów, którzy do tej pory nie byli zaangażowani w obligacje PCC Rokita SA - wyjaśnia Władysław Kraus, Dyrektor Wydziały Sprzedaży Domu Maklerskiego BDM SA. - Jesteśmy przekonani, że kolejne emisje obligacji korporacyjnych PCC Rokita SA spotkają się z zainteresowaniem inwestorów. Uważamy, że rynek kapitałowy potrzebuje dobrze przygotowanych ofert stabilnych, przejrzystych i dobrze zarządzanych spółek - dodaje Władysław Kraus.

Udostępnij artykuł: