Rekordowe inwestycje P.R.E.S.C.O.

Finanse i gospodarka

Presco Investments, spółka zależna P.R.E.S.C.O. GROUP - jednego z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami - nabędzie drugi już drugi w październiku portfel wierzytelności. Tym razem będzie to pakiet o wartości 33,2 mln zł.

Oferta Presco Investments została właśnie wybrana przez podmiot z rynku mediów elektronicznych. Cena kupna pakietu wyniesie 5,6 mln zł. Po sfinalizowaniu transakcji, łączna wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę P.R.E.S.C.O. w bieżącym roku wyniesie już 330,5 mln zł. To najwięcej w jej dotychczasowej historii.

Po okresie wakacyjnym, kiedy to skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na obsłudze pakietów nabytych w pierwszej połowie 2012 roku, aktywnie wracamy na rynek, by kontynuować zakupy. Tak jak zapowiadaliśmy, podchodzimy do przetargów selektywnie i składamy oferty mając na uwadze uzyskanie optymalnej stopy zwrotu z inwestycji. Warunki uzgodnione przy dwóch najświeższych ofertach oraz charakter wchodzących w skład kupionych w październiku portfeli wierzytelności pozwalają nam szacować, że na obu pakietach możliwe jest uzyskanie satysfakcjonującej rentowności – mówi Wojciech Andrzejewski, wiceprezes P.R.E.S.C.O. GROUP.

Pierwsze półrocze 2012 było rekordowym dla P.R.E.S.C.O. pod względem wielkości inwestycji. Grupa nabyła portfele wierzytelności z rynku bankowego i pozabankowego o łącznej wartości nominalnej 104,9 mln zł, wydając na nie 32,5 mln zł. W trzecim kwartale roku GK P.R.E.S.C.O. zwiększyła poziom nakładów na inwestycje do 54,7 mln zł po nabyciu dwóch pakietów wierzytelności o łącznym nominale 151,1 mln zł. Po sfinalizowaniu transakcji z października sumaryczna wartość nominalna portfeli zobowiązań kupionych przez Grupę P.R.E.S.C.O. w 2012 r. przekroczy już o 25 mln zł wartość nominalną pakietów kupionych w rekordowym pod tym względem roku 2011. Najwyższy jak dotychczas poziom osiągnie także wielkość nakładów inwestycyjnych poczynionych w pierwszych dziesięciu miesiącach roku obrotowego. Wyniesie ona łącznie 65,8 mln zł. To jednocześnie o 47% więcej niż zainwestowała Grupa w całym roku 2011.

Konsekwentnie zwiększamy skalę działalności inwestując w kolejne pakiety wierzytelności. Jednocześnie utrzymujemy bardzo bezpieczny poziom zadłużenia w stosunku do wielkości kapitałów własnych. Na koniec pierwszego półrocza 2012 r. wyniósł on zaledwie 64%. Także najnowsze transakcje nie spowodują znaczącej zmiany wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych, ponieważ planujemy sfinansować je z wypracowanych w poprzednich okresach środków własnych – tłumaczy Wojciech Andrzejewski.

Końcówka roku tradycyjnie sprzyja większej podaży wierzytelności, szczególnie od przedsiębiorstw z sektora finansowego, które zobligowane są do zakładania rezerw na niespłacone w ustawowym terminie należności.

Z pewnością będziemy brali udział w wybranych przetargach do końca roku. Jeśli taka będzie potrzeba, nie wykluczamy pozyskania jeszcze w 2012 roku środków na sfinansowanie inwestycji z emisji obligacji P.R.E.S.C.O.  Będą to jednak niewielkie, celowe emisje papierów dłużnych, pod zakup konkretnych portfeli wierzytelności – dodaje Andrzejewski.

Źródło: P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Udostępnij artykuł: