Rekordowe kwoty na kontach OFE. W ciągu 3 miesięcy fundusze zarobiły 11 mld zł

Finanse i gospodarka

Portfele otwartych funduszy emerytalnych coraz grubsze. Ich aktywa systematycznie rosną. W ostatnim czasie przekroczyły już rekordową kwotę 240 mld zł. - Na ten wzrost OFE największy wpływ miała sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych - uważa szef Komisji Nadzoru Finansowego, Andrzej Jakubiak.

Ostatnie miesiące były dla otwartych funduszy emerytalnych bardzo udane. Z raportu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w I kwartale roku fundusze zanotowały wynik na poziomie 11,1 mld zł. Wypracowane w ciągu trzech miesięcy zyski są wyższe niż straty poniesione w całym ubiegłym roku.

W dużej mierze to efekt pozytywnych ruchów na warszawskiej giełdzie.

Po bardzo złych dwóch ostatnich kwartałach 2011 roku, właściwie od początku roku mamy do czynienia ze wzrostami, co automatycznie przekłada się na wartość tych portfeli, które są zgromadzone w OFE – tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria Andrzej Jakubiak.

W tym czasie indeks WIG wzrósł o blisko 10 proc., a indeks 20 największych spółek o 6,6 proc. Co za tym idzie zwiększyła się rentowność portfeli OFE, a to z kolei przekłada się na zabezpieczenie emerytalne Polaków.

Mogę powiedzieć, że nasze zalecenie, żeby powszechne towarzystwa emerytalne zatrzymały część dywidendy z ubiegłego roku, okazało się rozwiązaniem skutecznym i dobrym, bo to zwiększa bezpieczeństwo gromadzonych w nich środków – dodaje przewodniczący KNF.

O tym, czy kolejne kwartały będą równie udane dla funduszy, zadecyduje m.in. rozwój sytuacji w strefie euro.

Jeżeli sytuacja będzie się rozwijała stabilnie i w dobrą stronę, to możemy być przekonani, że również my będziemy mieli dobre wyniki, jeżeli chodzi o OFE – zapewnia Jakubiak.

Niepewna sytuacja na europejskich rynkach finansowych, przede wszystkim w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech, studzi optymizm.

Każdy tydzień przynosi nowe informacje – zauważa szef Komisji. – W kwietniu jeszcze w ogóle nie mówiono o unii bankowej, w czerwcu podjęto już decyzje, teraz pojawiają się nowe informacje, jak ta unia ma wyglądać.

Według Andrzeja Jakubiaka, dobrze wróży już sam fakt, że w liderzy UE i państw strefy euro po okresie stagnacji, ponownie przystępują do walki z kryzysem.

Zobacz wypowiedź w wersji video: tutaj.

Andrzej Jakubiak
Przewodniczący
Komisja Nadzoru Finansowego

Źródło: newseria.pl

Udostępnij artykuł: