Rekordowe wyniki Altus TFI S.A. – po trzech kwartałach 2015 r.zysk netto wyniósł 34,07 mln zł, o 42,09% więcej niż rok wcześniej

Finanse i gospodarka

O 42,1% do 34,1 mln zł wzrósł na koniec III kwartału 2015 r. zysk netto niezależnego Altus TFI S.A., notowanego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przychody netto ze sprzedaży giełdowej spółki zwiększyły się o 158,9% do 151,71 mln zł. To efekt organicznego rozwoju oraz przejęć funduszy i portfeli TFI, jakich dokonało Altus TFI S.A. Towarzystwo zarządzało na koniec września br. 8,77 mld zł aktywów.

O 42,1% do 34,1 mln zł wzrósł na koniec III kwartału 2015 r. zysk netto niezależnego Altus TFI S.A., notowanego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przychody netto ze sprzedaży giełdowej spółki zwiększyły się o 158,9% do 151,71 mln zł. To efekt organicznego rozwoju oraz przejęć funduszy i portfeli TFI, jakich dokonało Altus TFI S.A. Towarzystwo zarządzało na koniec września br. 8,77 mld zł aktywów.

Notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy niezależne Altus TFI S.A. z sukcesem zakończyło kolejny kwartał 2015 roku. Na koniec września br. przychody ze sprzedaży netto wyniosły 151,71 mln zł, co oznacza wzrost o 158,93% (tj. o 93,12 mln zł) w porównaniu z tym samym okresem 2014 roku. – Dynamiczny wzrost przychodów jest efektem przejęcia w tym roku kilku funduszy, a przede wszystkim portfela SKOK TFI S.A. oraz napływów nowych środków od klientów inwestujących w certyfikaty naszych niededykowanych funduszy zamkniętych. Na koniec września br. zarządzaliśmy 8,77 mld zł aktywów: 6,69 mld zł zgromadzonych w 66 funduszach inwestycyjnych oraz 2,08 mld zł w ramach usługi asset management. Od początku 2015 r. wartość aktywów netto zwiększyła się o 2,15 mld zł, a w porównaniu z tym samym okresem ub.r. o 2,88 mld zł. Wypracowany wzrost aktywów można uznać za w pełni satysfakcjonujący, i jak widać pozytywnie przekłada się on na poziom zysku netto w kolejnych kwartałach 2015 r. Daje również mocną podstawę do wypracowania dobrych wyników finansowych w przyszłych okresach, już w 2016 r. – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

Na koniec września 2015 r. zysk na sprzedaży Altus TFI S.A wyniósł 45,05 mln zł, co oznacza wzrost o 47,54% (tj. 14,52 mln zł) w porównaniu do tego samego okresu 2014 r. Po uwzględnieniu pozostałych kosztów (i przychodów) operacyjnych zysk na działalności operacyjnej wyniósł 37,84 mln zł, o 36,26% (tj. o 10,07 mln zł) więcej niż rok wcześniej. Po trzech kwartałach 2015 r. dzięki dochodom z lokat zysk na działalności gospodarczej (a także zysk brutto) wyniósł 41,33 mln zł, i był wyższy o 41,19% (tj. o 12,06 mln zł) w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Ostatecznie zysk netto wypracowany w ciągu trzech kwartałów br. przez Altus TFI S.A. wyniósł 34,07 mln zł, o 42,09% (tj. o 10,93 mln zł) więcej niż rok wcześniej. – Zysk netto wypracowany w ciągu trzech kwartałów 2015 r. jest zadawalający, a w każdym z nich udawało się nam utrzymywać na zbliżonym poziomie, co oznaczało wzrost o ok. 40% w stosunku do analogicznych okresów 2014 r. Wszystko wskazuje na to, że nadal jesteśmy liderem pod względem wypracowanego zysku netto, i uzyskanych przychodów ze sprzedaży spośród TFI notowanych na warszawskiej giełdzie, plasujemy się także w czołówce całego rynku TFI w Polsce – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. - Jesteśmy w trakcie kluczowego kwartału dla wyników spółki, po którym naliczana jest premia za wyniki zarządzania funduszami. Na razie większość z nich pobiła wewnętrzne benchmarki. I jeśli w czwartym kwartale nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, co mogłoby mieć negatywny wpływ na wyniki spółki, to wszystko wskazuje na to, że 2015 r. zakończymy rekordowymi wynikami w historii – dodaje prezes Piotr Osiecki.

Altus TFI S.A. działa na polskim rynku od blisko siedmiu lat - 2 grudnia 2008 r. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi (pierwszy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ wystartował 15 lipca 2009 r.). Altus TFI S.A. nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca ub.r. akcje Altus TFI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2014 r. wypracowało 36,16 mln zł zysku netto, przy 90,51 mln zł przychodów.

Źródło: ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Udostępnij artykuł: