Rekordowe wyniki Grupy Kerdos wspierają ekspansję w Polsce i w Europie Zachodniej

Finanse i gospodarka

W 2014 roku skonsolidowane przychody +24%, oczyszczony wynik EBITDA +44%; dynamiczny wzrost oczekiwany również w kolejnych okresach. Niemcy i Luksemburg strategicznymi kierunkami sprzedaży zagranicznej (hurtowej i detalicznej), polska sieć drogerii Dayli+ zgodnie z planami przyspiesza rozwój, możliwe również przejęcia w Polsce. Spółka mocno rozważa dual-listing na giełdzie we Frankfurcie.

W 2014 roku skonsolidowane przychody +24%, oczyszczony wynik EBITDA +44%; dynamiczny wzrost oczekiwany również w kolejnych okresach. Niemcy i Luksemburg strategicznymi kierunkami sprzedaży zagranicznej (hurtowej i detalicznej), polska sieć drogerii Dayli+ zgodnie z planami przyspiesza rozwój, możliwe również przejęcia w Polsce. Spółka mocno rozważa dual-listing na giełdzie we Frankfurcie.

Kerdos Group SA zanotowała w 2014 roku 219,8 mln zł skonsolidowanych przychodów (+24% rok do roku), generując 15,8 mln zł wyniku EBITDA. To o 44% więcej niż oczyszczony z zaksięgowania wyceny udziałów Dayli (one-off 16,7 mln zł) wynik roku 2013. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Kerdos Group SA miał w 2014 roku wartość 7,7 mln zł i był o 55% wyższy niż porównywalny wynik roku 2013. Grupa wygenerowała najwyższe w swojej giełdowej historii wyniki nawet pomimo istotnego obciążenia rezultatów IV kwartału przez wynik przeprowadzonej inwentaryzacji (działanie w odpowiedzi na zarzut biegłego rewidenta z 2013 roku). Sprzedaż eksportowa na atrakcyjne marżowo rynki Niemiec i Luksemburga stanowiła w 2014 roku już 18% łącznych przychodów (3% w roku 2013), wzrastając wartościowo rok do roku o 609%, do 34,5 mln zł.

- Rok 2014 to dopiero przedsmak tego, co możemy osiągnąć w kolejnych okresach. Wykorzystujemy nasze kompetencje i know-how, dzięki czemu dynamicznie rozwijamy sprzedaż produktów naszych polskich partnerów za granicą, rozwijamy sieć drogerii Dayli łącznie z handlem hurtowym i przyspieszamy przejmowanie luksemburskiej sieci drogerii Meng - powiedział Kamil Kliniewski, CEO Kerdos Group SA.

Kerdos posiada obecnie poprzez swoją spółkę zależną DC Service 25% udziałów w Meng Drogerie+. Trwające negocjacje zmierzają do zakupu kolejnych 25% udziałów w II kwartale br. Cały proces akwizycyjny ma zakończyć się zdecydowanie wcześniej niż pierwotnie zakładano, czyli przed rokiem 2017.

- Zakładamy posiadanie 50% sieci Meng do połowy tego roku, co umożliwiłoby nam konsolidowanie jej wyników od III kwartału. Obecnie rezultatów luksemburskiej sieci nie widać w naszych raportach. Tymczasem zarabia ona więcej niż cała dotychczasowa Grupa Kerdos, nie ma zadłużenia. W II połowie bieżącego roku drogerie Meng mogą zwiększyć wynik EBITDA Grupy Kerdos o kilka milionów euro; chcemy w trakcie 3 lat podwoić sieć sklepów w Luksemburgu, a tym samym również przychody oraz wynik EBITDA - wyjaśnił Kamil Kliniewski, CEO Kerdos Group SA.

Rosnąca pozycja rynkowa Kerdos Group w Europie Zachodniej może stać się również impulsem dla notowań akcji w Polsce.

- Rozważamy dual-listing na giełdzie we Frankfurcie, bez emisji akcji. Chodzi nam o zwiększenie rozpoznawalności na rynkach zachodnioeuropejskich oraz o urealnienie wyceny rynkowej spółki - powiedział Kamil Kliniewski, CEO Kerdos Group SA.

Kerdos Group prowadzi ekspansję w Europie Zachodniej oraz w Polsce, gdzie sieć Dayli zamierza otworzyć w tym roku 50 własnych drogerii. Możliwe są również przejęcia podmiotów z branży drogeryjnej w Polsce - analizy oraz negocjacje są w już w bardzo zaawansowanej fazie. Działania te wspiera sfinalizowana w marcu br. sprzedaż zakładu produkcyjnego w Lublińcu (pieluchy jednorazowe dla dzieci, podpaski i wkładki higieniczne). Zgodnie z realizowaną od dwóch lat strategią, Kerdos Group skupia się na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych oraz higienicznych. Zamierza również rozwijać handel internetowy w Polsce i za granicą. Dzięki sprzedaży fabryki Grupa Kerdos pozyskała blisko 22 mln zł gotówki, a dzięki przejęciu kredytów związanych z zakładem produkcyjnym przez nowego właściciela, zadłużenie Grupy spadło o ponad 22 mln zł. Łącznie kredyty i zobowiązania Grupy Kerdos zmniejszyły się dzięki tej transakcji o ponad 40 mln zł, co widoczne będzie w raporcie finansowym za I kwartał 2015 roku.

- Po sprzedaży zakładu produkcyjnego i ujednoliceniu segmentu działalności rozmowy z inwestorami finansowymi o wejściu do Kerdos Group nabrały tempa. Możliwe, że sfinalizujemy pozyskanie kapitału na rozwój od dużego inwestora finansowego na zasadzie mezzanine - powiedział Kamil Kliniewski, CEO Kerdos Group.

W ramach prac na dalszym wzrostem efektywności, od początku 2015 roku Grupa Kerdos wdrożyła kolejne kroki służące poprawie wyników: istotna redukcja kosztów logistycznych (szacunkowo o około 3,5 mln zł rocznie), poprawa marży na sprzedaży o kilka punktów procentowych oraz zwiększenie udziałów w spółce zależnej Dayli z 90% do 100%.

Źródło: Kerdos Group SA

Udostępnij artykuł: