Rekordowe zyski Grupy Ubezpieczeniowej Europa i 35-procentowy udział w rynku majątkowym bancassurance w Polsce.

Finanse i gospodarka

W trzech kwartałach 2011 r. Grupa Europa wypracowała już 128 mln zysku netto. To rekordowe 9 miesięcy w historii Grupy. Europa uzyskała 18-procentowy wzrost wyniku przy jednoczesnym zwiększeniu przypisu składki brutto do 556 mln zł (wg MSR) w porównaniu do 529 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Grupa ma też w Polsce bardzo silną pozycję w sprzedaży ubezpieczeń we współpracy z bankami. Przypis spółki majątkowej Europa stanowi ponad 1/3 składki całego majątkowego rynku bancassurance w Polsce (wg PSR), a TU na Życie Europa SA zebrało prawie 1/5 składki na polskim rynku ubezpieczeń na życie w segmencie bancassurance (wg PSR)*.

– Bancassurance stanowi jeden z kluczowych kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce. To także ważny element strategii większości banków. Jesteśmy na tym rynku obecni od wielu lat. Dzięki naszej strategii, szybkości działania i wysokiej specjalizacji, nawet w trudnych dla instytucji finansowych okresach, udaje nam się utrzymać dynamiczny rozwój i silną pozycję na rynku – mówi Jacek Podoba, Prezes TU Europa SA i TU na Życie Europa SA.

Spółka majątkowa w trzech kwartałach 2011 r. zebrała ponad 380 mln zł (wg MSR) składki przypisanej brutto, tj. o ponad 4 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2010 r. Wypracowany przez spółkę zysk netto wzrósł o 28 procent w stosunku do trzech kwartałów poprzedniego roku i wyniósł ponad 67,5 mln zł. Spółka życiowa zebrała prawie 176 mln zł (wg MSR) składki brutto, tj. o 15 procent więcej niż w tym samym okresie 2010 r. Osiągnięty zysk netto wyniósł blisko 61 mln zł, co stanowi 8-procentowy wzrost wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

111115.europa.550x

Obie spółki Grupy Europa stanowią znaczącą część polskiego rynku bancassurance. Wg danych zebranych przez PIU i udostępnionych po raz pierwszy w październiku b.r. Grupa Europa na koniec pierwszego półrocza 2011 r. miała 18 proc. udziału w całej składce zebranej przy współpracy z bankami.*

– W obszarze bancassurance zawarliśmy już ponad 2 miliony polis. Współpracujemy z 12 spośród 15 największych banków w Polsce, wysoko cenimy sobie również relacje ze średnimi i mniejszymi bankami. Bardzo ważni są dla nas doradcy finansowi, a także pośrednicy. Dzięki tak szerokim relacjom udaje nam się skutecznie przekonywać do naszych produktów miliony klientów – mówi Prezes Jacek Podoba. Sprzedaż ubezpieczeń przez banki jest w Polsce wyższa niż dotychczasowe szacunki i stanowi już ponad 50 proc. całego rynku życiowego oraz prawie 7 proc. rynku majątkowego.*

– Na rozwój rynku bancassurance wpływ ma, obok wzrastającej świadomości i chęci Polaków do ubezpieczania się, trwające spowolnienie i zagrożenie nową falą kryzysu. Coraz powszechniejsza jest obawa o ekonomiczne konsekwencje braku zabezpieczeń na wcześniej zaciągnięte zobowiązania. To sprzyja rozwojowi ubezpieczeń sprzedawanych wraz z bankowymi produktami – przekonuje Prezes Podoba.

Wnioski takie płyną także z badania „Bancassurance w Polsce” przeprowadzonego przez Europę i opublikowanego w październiku b.r.

– W czasach dynamicznego wzrostu gospodarczego priorytety kredytobiorców nakierowane były głównie na bieżącą konsumpcję. Z naszych badań wynika, że dziś produktem, który najchętniej chcieliby nabyć kredytobiorcy, jest ubezpieczenie od utraty pracy (48 proc. badanych), a liczba ankietowanych wyrażająca chęć zawarcia takiego ubezpieczenia wzrosła znacząco w ciągu ostatnich 3 lat – dodaje Jacek Podoba.

*Dane na dzień 30.06.2011, składka przypisana liczona wg PSR, wyliczenia własne na podstawie danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Udostępnij artykuł: