Rekordowo dużo małych i średnich firm oczekuje wzrostu sprzedaży

Firma

Aż 44,2 proc. małych i średnich przedsiębiorców liczy na więcej zamówień na usługi i produkty. To najlepszy wynik w historii prowadzonego od ponad 3 lat badania „Barometr EFL”.

Wykres obrazujący wzrost
Fot. Pixabay.com

Aż 44,2 proc. małych i średnich przedsiębiorców liczy na więcej zamówień na usługi i produkty. To najlepszy wynik w historii prowadzonego od ponad 3 lat badania „Barometr EFL”.

Aż 44,2 proc. małych i średnich przedsiębiorców liczy na więcej zamówień na usługi i produkty #BarometrEFL #EFL #MSP

– Realizowany przez nas już pod ponad 3 lat pomiar wskazuje na cykliczną powtarzalność nastrojów wśród przedstawicieli sektora MŚP. W tym roku, podobnie jak rok i dwa lata temu, obserwujemy wyraźny wzrost nastrojów pomiędzy I kwartałem, najbardziej pesymistycznym, a kwartałem II, który jest najbardziej optymistyczny w ciągu 12 miesięcy. Najczęściej za wzrost wartości głównego indeksu odpowiadają bardzo dobre prognozy dotyczące jednego z czterech badanych obszarów. W ubiegłym roku przedsiębiorcy wskazywali na inwestycje, w tym roku szczególnie widoczny jest wysoki apetyt na sprzedaż. Głównymi determinantami takich opinii są najpewniej rosnące wydatki konsumpcyjne, stabilny wzrost gospodarczy w strefie euro i odbicie inwestycji, przede wszystkim z udziałem unijnego wsparcia – mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Ożywienia nadszedł czas

Odczyt „Barometru EFL” za II kwartał tego roku wyniósł 61,2 pkt. i wyraźnie znajduje się ponad progiem OR. Po trzech spadkowych kwartałach, mamy do czynienia ze wzrostem wskaźnika w porównaniu do poprzedniego kwartału – o 4,4 pkt. Lekki spadek (o 1,8 pkt.) widać natomiast w porównaniu do rekordowego odczytu sprzed roku (63 pkt.).Próg OR jest podstawową miarą analityczną zastosowaną do wyników badania, który stanowi algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców. Przyjmuje on wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt. oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy oznacza, że warunki te są niekorzystne. Zatem poziom 50 pkt. stanowi próg OR, czyli poziom ograniczonego rozwoju.

Apetyt sprzedażowy rośnie

Na wzrost wartości „Barometru EFL” w II kwartale tego roku, zapracowały wszystkie cztery kategorie – w każdej optymistów jest więcej niż w pierwszym tegorocznym pomiarze. Jednak podobnie jak na początku roku, decydujący wpływ miały bardzo dobre nastroje dotyczące prognozowanej sprzedaży. A 44,2 proc. przedsiębiorców liczy na większe zamówienia na początku roku. To wynik o 6,6 pp. wyższy niż kwartał wcześniej oraz o 17 pp. wyższy niż rok temu (IIQ2017 – 27,2 proc.). To rekordowy wskaźnik – najlepszy odkąd „Barometr EFL” jest realizowany (od stycznia 2015 roku).Szacowany wzrost sprzedaży wpłynął na również rekordowo dobre oceny dotyczące płynności finansowej. Aż 28,2 proc. małych i średnich firm liczy na lepszą sytuacją w tym obszarze, co podobnie jak w przypadku sprzedaży, jest rekordowym odczytem w historii badania. Kwartał temu odsetek optymistów wyniósł 25,5 proc., a rok temu 24,3 proc.

Również w pozostałych dwóch kryteriach zostały odnotowane wzrosty w porównaniu do I kwartału br., jednak nie były one spektakularne. W przypadku zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne wyniósł 0,9 pp., zaś w przypadku inwestycji o 0,2 pp.

Prognoza na III kwartał 2018 roku

Przedstawiciele EFL prognozują, że zgodnie z obserwacjami z poprzednich lat, w III kwartale 2018 roku, należy spodziewać się niewielkiego spadku wartości Barometru do ok. 58-59 punktów.
Grafika: Barometr EFL

Źródło: EFL

Źródło: Informacja prasowa EFL

Udostępnij artykuł: