Rekordowo wysoka deflacja w Polsce

Komentarze ekspertów

Nieoczekiwanie, najważniejszym wydarzeniem czwartkowej sesji okazała się publikacja informacji na temat dynamiki inflacji CPI w Polsce, która w ostatnim miesiącu wyniosła 0.0% m/m i  -0.6% r/r. Największy od 1990 roku spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych był spowodowany przede wszystkim znaczącą obniżką cen paliwa oraz żywności. Słabsze od prognozowanych dane przyczyniły się wczoraj do wyraźnego osłabienia wartości polskiego złotego - w efekcie kurs EUR/PLN wzrósł do poziomu 4.2394, natomiast USD/PLN wyniósł 3.4003.

Nieoczekiwanie, najważniejszym wydarzeniem czwartkowej sesji okazała się publikacja informacji na temat dynamiki inflacji CPI w Polsce, która w ostatnim miesiącu wyniosła 0.0% m/m i  -0.6% r/r. Największy od 1990 roku spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych był spowodowany przede wszystkim znaczącą obniżką cen paliwa oraz żywności. Słabsze od prognozowanych dane przyczyniły się wczoraj do wyraźnego osłabienia wartości polskiego złotego - w efekcie kurs EUR/PLN wzrósł do poziomu 4.2394, natomiast USD/PLN wyniósł 3.4003.

Wiele wskazuje jednak na to, że trend ten okaże się krótkotrwały, a koniec tygodnia upłynie pod znakiem aprecjacji naszej waluty. Rano, uwagę inwestorów znad Wisły przyciągnęły wiadomości o poprawie sytuacji ekonomicznej w Polsce. Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS, PKB w III kwartale wzrosło o 3.3%, podczas gdy rynkowy konsensus kształtował się na poziomie 2.7% - 2.8%.

Istotne znaczenie dla przebiegu dzisiejszej sesji będą miały także informacje napływające ze Stanów Zjednoczonych, gdzie popołudniu zostaną opublikowane dane obrazujące dynamikę sprzedaży detalicznej (prognoza 0.2% m/m) oraz potencjał nabywczy amerykańskim konsumentów - analitycy spodziewają się wzrostu indeksu Uniwersytetu Michigan do poziomu 87.5 pkt.

dr Maciej Jędrzejak,
Dyrektor Zarządzający,
Saxo Bank Polska

 

Udostępnij artykuł: