Rekordowo wysokie zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych

Komentarze ekspertów

Znacząca zmiana polityki monetarnej ECB sprawiła, że koniec tygodnia został zdominowany przez spekulacje na temat przyszłości Eurostrefy.

Znacząca zmiana polityki monetarnej ECB sprawiła, że koniec tygodnia został zdominowany przez spekulacje na temat przyszłości Eurostrefy.

Nie ulega wątpliwości, że decyzja o wprowadzeniu ujemnej stopy depozytowej ma wymiar historyczny. Kwestią dyskusyjną pozostaje jednak skuteczność zaproponowanego przez Super Mario rozwiązania. Wiele wskazuje na to, że zwiększona płynność w sektorze bankowym może nie rozwiązać problemów, z jakim zmaga się europejska gospodarka.

Popołudniu, uwagę inwestorów przyciągnęły natomiast wiadomości docierające zza Oceanu. Jak wynika z danych opublikowanych przez amerykańskie urząd statystyczny, zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło w maju do 217K, a całkowita liczba osób aktywnych zawodowo w Stanach Zjednoczonych sięgnęła rekordowego poziomu 138.5 mln. Lepsze od prognozowanych okazały się również informacje na temat stopy bezrobocia w USA, która w ostatnim miesiącu utrzymała się na niezmienionym poziomie 6.3%.

Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od publikacji informacji na temat salda rachunku bieżącego oraz PKB Japonii. W ciągu dnia poznamy wysokość indeksu Setnix (prognoza 13 pkt), obrazującego nastroje panujące wśród europejskich inwestorów.

dr Maciej Jędrzejak
Dyrektor Zarządzający
Saxo Bank Polska

Udostępnij artykuł: