Rekordowy czwarty kwartał 2015 roku i drugi najwyższy roczny wolumen transakcji w historii

Raporty

Zgodnie z najnowszym raportem Savills, roczny wolumen transakcji inwestycyjnych w 2015 roku w Polsce przekroczył 4 mld EUR, co jest drugim najwyższym wynikiem w historii polskiego rynku nieruchomości. Jednocześnie, czwarty kwartał 2015 roku okazał się rekordowy pod względem wolumenu.

Zgodnie z najnowszym raportem Savills, roczny wolumen transakcji inwestycyjnych w 2015 roku w Polsce przekroczył 4 mld EUR, co jest drugim najwyższym wynikiem w historii polskiego rynku nieruchomości. Jednocześnie, czwarty kwartał 2015 roku okazał się rekordowy pod względem wolumenu.

Michal Ćwikliński, dyrektor Działu Doradztwa Inwestycyjnego Savills w Polsce, mówi: “Jest już niemal tradycją, że ostatni kwartał roku ma w Polsce kluczowe znaczenie dla całorocznego wolumenu transakcji. Ostatni kwartał 2015 roku nie był pod tym względem wyjątkiem, a nawet odznaczył się najwyższym w historii kwartalnym wolumenem transakcji.”

Międzynarodowy doradca na rynku nieruchomości podkreśla, że na całoroczny wynik wpłynęły dwie duże transakcje przejęcia udziałów, w tym przejęcie dużego pakietu akcji w Echo Investment SA przez fundusze Oaktree i PIMCO (zarządzane w Polsce przez Griffin Real Estate), oraz przejęcie części spółek celowych Trigranit przez TPG Real Estate.

Rok 2015 zdominowały transakcje w sektorze nieruchomości handlowych, których udział w całkowitym wolumenie transakcji inwestycyjnych wyniósł 55%. Michal Ćwikliński dodaje: “Aktywność inwestorów w Europie rośnie, w szczególności w sektorze nieruchomości handlowych. Ostatni kwartał 2015 roku pokazał, że trend ten jest widoczny również w Polsce, pomimo że oferta atrakcyjnych, dużych obiektów handlowych na sprzedaż nie jest szeroka.”. Tak dobry wynik w sektorze nieruchomości handlowych był efektem zamknięcia kilku dużych transakcji, do których możemy zaliczyć: zakup Centrum Handlowego Riviera przez Union Investment (za około 291 mln EUR), przejęcie Starego Browaru przez Deutsche Wealth Asset Management za około 285 mln EUR, przejęcie Centrów Handlowych Karolinka i Pogoria przez Rockcastle za około 221 mln EUR, przejęcie Bonarka City Center przez TPG Real Estate za około 285 mln EUR, oraz zakup Galerii Sfera przez CBRE CBRE Global Investors za około 200 mln EUR.  

Według danych przedstawionych przez Savills, w 2015 roku w sektorze nieruchomości biurowych w Polsce dokonano transakcji inwestycyjnych o łącznej wartości około 1,3 mld EUR, blisko 27% mniej niż w roku poprzednim. Zainteresowanie inwestorów nieruchomościami biurowymi przesunęło się w kierunku miast regionalnych, co jest wynikiem obecnej sytuacji na rynku najmu w Warszawie, w szczególności wysokiej podaży nowych powierzchni oraz dużej presji na stawki czynszów. Ponad połowa zeszłorocznego wolumenu w sektorze biurowym to transakcje na rynkach regionalnych. Zgodnie z przewidywaniami Savills, w 2016 roku może jednak dojść do kilku dużych transakcji w Warszawie, które pozwolą stolicy osiągnąć wyższy wynik niż rynki regionalne.

Analitycy Savills zauważają, że w 2015 roku na rynkach regionalnych dominującą pozycję po stronie sprzedającego osiągnęła Skanska, sprzedając portfolio nieruchomości biurowych w Krakowie i Katowicach o wartości 160 mln EUR szwedzkiemu inwestorowi NIAM, budynek Dominikanski Square we Wrocławiu za 117 mln EUR do Union Investment oraz Green Horizon w Łodzi za 65 mln EUR do Griffin Rela Estate.

Jeśli chodzi o stopy kapitalizacji, dane Savills wskazują na kompresję stóp we wszystkich sektorach nieruchomości komercyjnych w przypadku najlepszych nieruchomości na przestrzeni 2015 roku. W przypadku najlepszych nieruchomości biurowych i handlowych, stopy kapitalizacji osiągnęły poziom 5,50% a w przypadku nieruchomości magazynowych spadły poniżej 7%, z zastrzeżeniem transakcji sprzedaży nieruchomości firmy Amazon, która stanowiła wyjątkowy produkt inwestycyjny i została sprzedana, przy znacznie niższym poziomie.

Savills z optymizmem patrzy na 2016 rok i przewiduje, że roczny wolumen transakcji będzie zbliżony do osiągniętego w 2015 roku. Jednocześnie, powinniśmy spodziewać się nieco wyższego udziału sektora nieruchomości biurowych w całkowitym wolumenie transakcji, do czego mają przyczynić się znaczące transakcje zarówno w Warszawie, jak i na rynkach regionalnych.

Savills Market in Minutes Poland Investment - pobierz.

Źródło: Savills

Udostępnij artykuł: