Rekordowy grant Microsoft dla polskiego NGO – Stowarzyszenie WIOSNA otrzymało wsparcie o wartości 1 mln dolarów!

Finanse i gospodarka

Grant o wartości ponad 1 miliona dolarów w formie oprogramowania Microsoft trafił do Stowarzyszenia WIOSNA, znanego m.in. z prowadzenia programów Szlachetna Paczka czy Akademia Przyszłości. To największy i najbardziej innowacyjny grant przyznany organizacji pozarządowej w Polsce. Poza rekordowo wysokim wsparciem Microsoft zaoferował stowarzyszeniu również dodatkowe zasoby oraz narzędzia, które pozwolą organizacji jeszcze efektywniej realizować cele statutowe.

Grant o wartości ponad 1 miliona dolarów w formie oprogramowania Microsoft trafił do Stowarzyszenia WIOSNA, znanego m.in. z prowadzenia programów Szlachetna Paczka czy Akademia Przyszłości. To największy i najbardziej innowacyjny grant przyznany organizacji pozarządowej w Polsce. Poza rekordowo wysokim wsparciem Microsoft zaoferował stowarzyszeniu również dodatkowe zasoby oraz narzędzia, które pozwolą organizacji jeszcze efektywniej realizować cele statutowe.

Stowarzyszenie WIOSNA, założone w 2001 roku, zajmuje się tworzeniem systemów, dzięki którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą szybciej pomagać osobom w potrzebie. Od 13 lat organizacja prowadzi program Szlachetna Paczka, który tylko w 2013 r. zaangażował 530 500 darczyńców - pozwoliło to na przekazanie potrzebującym rodzinom paczek o łącznej wartości 33,1 mln zł, które dotarły do 17 684 rodzin w potrzebie.

Grant w wysokości 1 005 227 dolarów w formie oprogramowania firmy Microsoft pozwoli Stowarzyszeniu WIOSNA na stworzenie zintegrowanego projektu systemu zarządzania organizacją. Organizacja już teraz wykorzystuje bezpłatny pakiet Office 365 przy codziennej pracy oraz prowadzeniu poszczególnych projektów i bieżących zadań.

"Skala przedsięwzięć realizowanych przez nasze Stowarzyszenie wymaga kompleksowego podejścia do kwestii zarządzania. Sprawne, a przede wszystkim efektywne, działanie nie byłoby jednak możliwe bez zaawansowanych systemów IT. Bardzo szybko zauważyliśmy zwiększenie produktywności organizacji dzięki wdrożeniu rozwiązania Office 365, jednak przyznany właśnie grant Microsoft to dla WIOSNY początek nowego, ważnego rozdziału w jej działalności. Dzięki temu wsparciu będziemy mogli z jeszcze większym rozmachem realizować projekty społeczne i wspierać najbardziej potrzebujących" - podkreślił Wojciech Kmiecik, dyrektor generalny Stowarzyszenia WIOSNA.

Wsparcie firmy Microsoft dla organizacji non-profit to m.in. specjalna edycja Office 365 zapewniająca dostęp do zawsze aktualnej usługi w chmurze. Polskie NGO-sy mogą również korzystać z programu grantów - dzięki inicjatywie Technologie.org.pl Fundacji TechSoup mają szansę na korzystanie z najnowszych narzędzi, ponosząc jedynie opłatę administracyjną.

W ramach dotychczas prowadzonych programów wsparcia dla polskich organizacji non-profit Microsoft dostarczył oprogramowanie o wartości 48 mln dolarów dla ponad 5600 organizacji.

"W Microsoft wierzymy, że dzięki technologii można osiągnąć niesamowite rzeczy. Każdego dnia przekazujemy znaczące kwoty na oprogramowanie dla organizacji non-profit na całym świecie. Cieszymy się, że grant w tak wysokiej kwocie trafił właśnie do Stowarzyszenia WIOSNA, ponieważ organizacja ta nieraz udowodniła, jak istotne rezultaty dla poszczególnych jednostek przynoszą ich działania. Jestem przekonany, że dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym WIOSNA będzie realizowała swoją misję jeszcze prężniej i z jeszcze lepszymi wynikami" - podkreślił Marek Kosycarz, dyrektor odpowiedzialności społecznej w polskim oddziale Microsoft.

Źródło: Microsoft

Udostępnij artykuł: