Rekordowy poziom sprzedaży PKO Leasing

Z rynku

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy PKO Leasing udzielił łącznego finansowania w kwocie 3,9 mld zł. Rekordowe obroty umocniły pozycję spółki jako lidera polskiego rynku. Potwierdza to istotną rolę leasingu w finansowaniu działalności MŚP, który stanowi drugie, obok kredytu, zewnętrze źródło finansowania ich działalności.

0002

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy PKO Leasing udzielił łącznego finansowania w kwocie 3,9 mld zł. Rekordowe obroty umocniły pozycję spółki jako lidera polskiego rynku. Potwierdza to istotną rolę leasingu w finansowaniu działalności MŚP, który stanowi drugie, obok kredytu, zewnętrze źródło finansowania ich działalności.

PKO Leasing umacnia swoją obecność przede wszystkim w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, istotnie zwiększając skalę finansowania polskich firm. To one stanowią trzon polskiej gospodarki. Spółka zapewnia przedsiębiorcom szeroką i dopasowaną do potrzeb ofertę, na każdym etapie rozwoju firmy.Głównymi odbiorcami usług finansowych PKO Leasing jest sektor prywatny, w tym przedsiębiorstwa z grupy transportu 27 proc., przemysłu 19 proc, usług 19 proc. i handlu 18 proc. Finansowanie zamówień sektora publicznego, choć stanowi niewielki odsetek, jest ważnym elementem zrównoważonego rozwoju Spółki.

Pojazdy transportu lekkiego, w tym samochody osobowe, pojazdy dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony, są najczęściej leasingowanymi aktywami z 46 proc. udziałem w portfelu nowych transakcji PKO Leasing. Ta wartość będzie konsekwentnie wzrastać. Do głosu powoli dochodzi wynajem długoterminowy nie tylko dla firm, ale również dla konsumentów, który dodatkowo wzmocni ten segment. Przewidywany przez Związek Polskiego Leasingu 15 proc. wzrost rynku na koniec 2017 roku jest odzwierciedleniem nastrojów inwestycyjnych. Leasing jest swoistym barometrem polskiej gospodarki. Wzrost konsumpcji i dochodów gospodarstw domowych, rekordowo dobre nastroje konsumentów będą miały bezpośrednie przełożenie na obroty wygenerowane w segmencie pojazdów lekkich, które stanowią aż 44,3 proc finansowanych aktywów rynkowych, mówi Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu PKO Leasing.

Wzrost finansowania maszyn i urządzeń, w tym IT, wskazuje na dobrą koniunkturę w sektorze przemysłowym, który odnotowuje ok 20 proc. dynamikę wzrostu w Polsce i stanowi 27% udziału w ogólnej sprzedaży. Ten segment stanowi 22 proc. portfela PKO Leasing. Ta forma leasingu realizowana w procesie PKO Turboleasing jest rosnącym trendem w inwestycjach MŚP.Wzrost gospodarczy, zwiększona liczba zamówień krajowych, rozwój eksportu oraz start funduszy unijnych z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 napędzają gospodarkę, a co za tym idzie, dynamiczny wzrost rynku leasingu, dodaje Andrzej Krzemiński.Bessa na polskim rynku transportu ciężkiego wpłynęła na obniżenie popytu na ciągniki siodłowe (-3 proc) oraz autobusy 12 proc spadek. Pomimo rynkowych wskaźników w tym segmencie, PKO Leasing sfinansował zakup w sumie 87 nowych autobusów, które dołączyły do krakowskiego i kaliskiego taboru komunikacji miejskiej.

PKO Leasing

Udostępnij artykuł: