Rekordowy zysk na poziomie 5,9 mln zł: raport roczny EGB Investments S.A. za 2012 r.

Finanse i gospodarka

Realizacja zysku netto na rekordowym poziomie 5,9 mln zł i wzrost przychodów o niemal 30% w porównaniu do 2011 r. do kwoty 35,8 mln zł - takie wyniki finansowe w 2012 r. osiągnęła EGB Investments S.A., która opublikowała dziś raport roczny. Spółka konsekwentnie wypracowuje coraz lepsze wyniki finansowe, zwiększając swoją wartość i wiarygodność w oczach rynku.

0001

Realizacja zysku netto na rekordowym poziomie 5,9 mln zł i wzrost przychodów o niemal 30% w porównaniu do 2011 r. do kwoty 35,8 mln zł - takie wyniki finansowe w 2012 r. osiągnęła EGB Investments S.A., która opublikowała dziś raport roczny. Spółka konsekwentnie wypracowuje coraz lepsze wyniki finansowe, zwiększając swoją wartość i wiarygodność w oczach rynku.

Udane cztery kwartały

Rok 2012 upłynął m.in. pod znakiem aktywności w obszarze windykacji na zlecenie. Wartość portfela przyjętego do obsługi przekroczyła 382 mln zł i była o 80% wyższa niż rok wcześniej. W celu obniżenia kosztów i skrócenia procesu windykacji na drodze sądowej, spółka intensywnie wykorzystywała możliwości, jakie w tym obszarze daje kierowanie spraw do e-sądu. Do rozpatrzenia w trybie elektronicznego postępowania elektronicznego skierowanych zostało kolejnych 22,7 tys. spraw. O wysokiej efektywności takich działań świadczy zauważalny, długookresowy trend wzrostowy w zakresie poziomu przychodów z tytułu postępowań egzekucyjnych. Istotnym wydarzeniem było także uruchomienie przez EGB Investments S.A. własnego funduszu sekurytyzacyjnego MEGA DEBT (Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), dedykowanego przede wszystkim obsłudze wierzytelności z sektora bankowego. Spółka objęła w nim rolę jedynego serwisera, a jednocześnie inwestora w emitowane przez niego certyfikaty inwestycyjne. Utworzenie funduszu pozwoliło dodatkowo umocnić pozycję EGB Investments S.A. na rynku sekurytyzacji.

Spółka bezpieczna i perspektywiczna

EGB Investments S.A. zachowuje swoją konkurencyjność także dzięki systematycznemu inwestowaniu w zaplecze operacyjne. Automatyzacja procesów, wdrażanie elektronicznych technologii wymiany danych, zwiększanie wydajności systemów wspierających m.in. przygotowywanie i dystrybucję wysyłek masowych czy poszukiwanie dłużników - to tylko część działań podejmowanych przez EGB Investments S.A., które pozwolą  jej efektywnie funkcjonować w kolejnych kwartałach roku.

"Wierzymy, że Spółka będzie się dalej dynamicznie rozwijała, przynosząc zyski akcjonariuszom. EGB Investments S.A. utrzymuje poziom zadłużenia na bardzo bezpiecznym poziomie, jednym z najniższych w stosunku do konkurencji. Ponadto firma może poszczycić się bardzo dobrą płynnością finansową i wysoką zdolnością kredytową" - mówi Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments S.A.

O dużym zaufaniu inwestorów świadczy także stałe zainteresowanie obligacjami, emitowanymi przez EGB Investments S.A. W 2012 roku Spółka z sukcesem uplasowała dwie serie obligacji na łączną kwotę 10,6 mln zł., pozyskując tym samym finansowanie dla inwestycji w portfele wierzytelności. O stabilnej pozycji EGB Investments S.A. świadczy także jej obecność w gronie najdynamiczniej rozwijających się emitentów na rynku NewConnect. Decyzją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie została zakwalifikowana już po raz szósty do segmentu NewConnect Lead, spełniając tym samym wymagania dotyczące wypełniania obowiązków informacyjnych, osiągania odpowiednich wskaźników i utrzymywania stabilnego kursu akcji.

EGB Investments SA - wyniki finansowe 2012 - pobierz.

Źródło: EGB Investments S.A.

Udostępnij artykuł: