Rekrutacja na studia dla kadr zarządzających podmiotami leczniczymi

Finanse i gospodarka

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji ogłasza nabór na bezpłatne studia podyplomowe Zarządzanie ochroną zdrowia dla kadr zarządzających podmiotami leczniczymi współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących; Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.4 Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji ogłasza nabór na bezpłatne studia podyplomowe Zarządzanie ochroną zdrowia dla kadr zarządzających podmiotami leczniczymi współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących; Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.4 Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są do 15 lutego 2013 roku. To już druga edycja projektu. Cele szczegółowe:

  • dostosowanie wiedzy i umiejętności do zmian zachodzących w ochronie zdrowia,
  • podniesienie umiejętności interpersonalnych z zakresu zarządzania zespołem, czasem oraz organizacji pracy,
  • podniesienie umiejętności interpersonalnych w aspekcie komunikacji i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie jakości w ochronie zdrowia.

Oferta skierowana jest do 150 osób (90 kobiet, 60 mężczyzn) kadry zarządzającej podmiotów leczniczych z całej Polski, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie www.wz.wspa.pl.

Źródło: www.wz.wspa.pl

Udostępnij artykuł: