Relacja z IX Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 2012

Uncategorized

Kolejna, dziewiąta edycja corocznego Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych odbyła się w dniach 29-30 listopada br. Organizatorem Kongresu był Komitet Finansowania Nieruchomości działający w ramach ZBP oraz Centrum AMRON.

Honorowym patronem Kongresu było Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

121205.kongres.02.250x167

Andreas J. Zehnder – Prezes Europejskiej Federacji Kas Oszczędnościowo-Budowlanych, Jacek Furga – Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
121205.kongres.03.250x192

Andreas J. Zehnder – Prezes Europejskiej Federacji Kas Oszczędnościowo-Budowlanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych zorganizowany został w okresie szczególnym dla krajowej gospodarki. W dwudniowych obradach udział wzięło blisko dwustu uczestników, w tym przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, banków i instytucji ubezpieczeniowych, deweloperów, kancelarii prawniczych i firm doradczych, rzeczoznawców majątkowych, pośredników finansowych, a także znamienita reprezentacja środowiska naukowego. Obrady moderowane były przez wybitnych dziennikarzy finansowych: Marka Wielgo z „Gazety Wyborczej” oraz Annę Drozd z Bankier.pl.

 

121205.kongres.04.250x174

Prof. Jacek Łaszek – Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Lucyna Nowak – Zastępca Dyrektora Departamentu Badań Demograficznych GUS, Dariusz Winek – Główny Ekonomista Banku Gospodarki Żywnościowej SA oraz Agnieszka Wachnicka – Główny Specjalista Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów RP
121205.kongres.05.250x185

Anna Drozd – Redaktor portalu Bankier.pl oraz Jacek Furga – Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród tematów, którym poświęcono szczególną uwagę, znalazły się kwestie związane z rozwojem rynku mieszkaniowego, przy uwzględnieniu czynników demograficznych, stanu zasobów mieszkaniowych, możliwości finansowych ludności i związanych z tym prognoz rozwoju rynku kredytów hipotecznych. W dyskusji uwzględniono również wpływ regulacji nadzorczych oraz pro i antycykliczne działania uczestników rynku nieruchomości mieszkaniowych.

121205.kongres.06.250x167

Iwona Załuska – Prezes Upper Finance Consulting, Michał Sapota – Wiceprezes Zarządu Murapol S.A., Monika Kozak-Tobolewska – Home Credit Group oraz Robert Nowak – Dyrektor Departamentu Wycen
121205.kongres.07.250x173

Agnieszka Wachnicka – Główny Specjalista Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów RP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporo czasu poświęcono tematyce związanej z prognozami rozwoju rynku deweloperskiego i hipotecznego w kontekście zasad finansowanie projektów deweloperskich zgodnie z wymogami nowej ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Podczas „panelu deweloperskiego” przedstawione zostały wyniki ankiety środowiska bankowego dotyczącej zasad prowadzenia rachunków powierniczych.

121205.kongres.08.250x182

Norbert Konarzewski – Dyrektor ds. programowych, Fundacja Kronenberga
121205.kongres.09.250x206

Andrzej Reich – Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych i Instytucji Płatniczych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istotnym tematem poruszanym podczas Kongresu były kwestie związane z systematycznym oszczędzaniem oraz znaczeniem długoterminowych oszczędności w finansowaniu potrzeb mieszkaniowych, zdrowotnych, emerytalnych i edukacyjnych ludności.

Omawiając rolę państwa we wspieraniu rozwoju rynku mieszkaniowego, podkreślono znaczenie programów wspierających prywatne budownictwo na wynajem.

Z udziałem przedstawiciela Komisji Nadzoru Finansowego prowadzono dyskusję nad uruchomieniem emisji listów zastawnych przez banki uniwersalne oraz nad warunkami dywersyfikowania źródeł finansowania kredytów hipotecznych.

121205.kongres.10.250x167

dr Piotr Cyburt – Prezes Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A., Beata Czakańska – Dyrektor, Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz dr Michał Marciszewski – Dyrektor ds. Sekurytyzacji, Getin Noble Bank S.A
121205.kongres.11.250x167

Bolesław Meluch – Doradca Prezesa ZBP, Jacek Bielecki – Dyrektor Generalny i Główny Ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Michał Pająk – Zarządzający Funduszem, Skarbiec TFI S.A. oraz Marek Multan – Członek Komisji Rewizyjnej, Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie debat dyskutowano również nad rozwojem modeli scoringowych i statystycznych dla portfela kredytów hipotecznych, uwzględniających najnowsze doświadczenia kryzysowe Stanów Zjednoczonych oraz krajów europejskich.

121205.kongres.12.250x167

Andrzej Bratkowski – były Minister Budownictwa i laureat Nagrody Honorowej SZKLANE DOMY 2012, Bożenna Chlabicz – Redaktor Naczelna Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” oraz Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich
121205.kongres.13.250x167

Andrzej Bratkowski – były Minister Budownictwa i laureat Nagrody Honorowej SZKLANE DOMY 2012, Marek Wielgo – dziennikarz „Gazety Wyborczej” oraz Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie IX Kongresu po raz pierwszy wręczono Honorową Nagrodę SZKLANE DOMY 2012 – nagrodę środowiska bankowego ustanowioną przez Kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości” wraz z Komitetem ds. Finansowania Nieruchomości ZBP, na mocy decyzji Zarządu Związku Banków Polskich. Ideą przyświecającą nagrodzie SZKLANE DOMY jest wyróżnianie najlepszych działań i projektów z różnych dziedzin związanych z rynkiem finansowania nieruchomości. Honorowa Nagroda przyznana została Panu Andrzejowi Bratkowskiemu*, byłemu Ministrowi Budownictwa i jednemu z głównych architektów nowego Ładu Mieszkaniowego z lat dziewięćdziesiątych.

121205.kongres.14.250x167121205.kongres.15.250x167

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowa relacja z obrad Kongresu ukaże się w następnym numerze Kwartalnika Finansowanie Nieruchomości (Nr 4/2012) – już dziś zapraszamy do lektury.

*Andrzej Bratkowski – absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, doktor nauk technicznych, publicysta, polityk, poseł na Sejm X kadencji. Pracował w wykonawstwie budowlanym na stanowiskach inżynierskich, od majstra do kierownika i naczelnego inżyniera budowy przedsięwzięć budownictwa przemysłowego. Był głównym projektantem organizacji budowy w zakładach przemysłowych i użyteczności publicznej. Pracował także jako adiunkt i kierownik zakładu w instytucie badawczym oraz jako dyrektor biur projektowo-badawczych budownictwa przemysłowego. W drugiej połowie lat 80. pełnił funkcję sekretarza generalnego i wiceprzewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Od 1994 jest członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce. Były minister gospodarki przestrzennej i budownictwa w rządzie Hanny Suchockiej i były wiceminister infrastruktury w rządzie Marka Belki. Współtwórca raportu „O nowy ład budowlany ’81”. Autor wielu artykułów i prac naukowych z zakresu organizacji, ekonomiki i zarządzania w budownictwie i mieszkalnictwie.

ZDJĘCIA: Marzena Stokłosa

121205.kongres.16.300x305

Udostępnij artykuł: