Relacja z przebiegu Konferencji Katedr Finansów – Katowice 2012

Bankowość

W dniach 12-14 września 2012 r. w Katowicach w centrum konferencyjnym hotelu "Angelo" odbyła się Konferencja Katedr Finansów - Katowice 2012. Konferencje Katedr Finansów (KKF) stanowią organizowane cyklicznie spotkania będące unikatowym forum wymiany poglądów przedstawicieli świata nauki czołowych ośrodków naukowych w Polsce, biznesu oraz instytucji publicznych na najbardziej aktualne tematy związane z szeroko pojętymi finansami i ich oddziaływaniem na sferę realną gospodarki.

Zaszczyt organizacji tegorocznej edycji KKF przypadł Katedrze Finansów oraz Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a jej hasłem przewodnim było: Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Konferencja została objęta honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Komitetu Nauk o Finansach PAN, jak również branżowym patronatem merytorycznym Związku Banków Polskich.

W Konferencji uczestniczyło blisko 300 osób z całej Polski, z 35 ośrodków naukowych, jak również przedstawiciele praktyki oraz goście specjalni. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. Leszek Żabiński, członkowie Zarządu Narodowego Banku Polskiego – prof. dr hab. Małgorzata Zaleska oraz prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, przewodniczący Prezydium Komitetu Nauk o Finansach PAN prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości prof. dr hab. Krystyna Piotrowska- Marczak, Wojewoda Lubelski prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prezes BIG InfoMonitor S.A. Mariusz Hildebrand.

121001.kkf.02.251x168W ramach KKF-2012 miały miejsce trzy ważne wydarzenia towarzyszące. Pierwszym z nich były obchody jubileuszu 45 lat pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. Krystyny Znanieckiej, będącej długoletnim kierownikiem Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Temu wydarzeniu została poświecona pierwsza sesja plenarna KKF-2012, której przewodniczyły prof. dr hab. Teresa Famulska oraz prof. dr hab. Irena Pyka. Podczas obrad głos zabrali: prof. dr hab. Zbigniew Messner, prof. dr hab. Jan Wojtyła, prof. dr hab. Stanisław Owsiak, prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak oraz prof. dr hab. Grażyna Borys, prof. dr hab. Teresa Lubińska, a także prof. dr hab. Małgorzata Zaleska i prof. dr hab. Jerzy Węcławski. W swoich wystąpieniach nawiązywali do problematyki poruszanej w specjalnie wydanej dla uczczenia jubileuszu prof. dr hab. K. Znanieckiej Księdze Jubileuszowej pt.: Szkice o finansach.

Kolejnym wydarzeniem była sesja Komitetu Nauk o Finansach PAN. Obradom przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz oraz prof. dr hab. Małgorzata Zaleska. Podczas tej sesji wręczono nagrodę Komitetu za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów, której fundatorem był Credit Agricole Bank Polska S.A. Laureatem V Edycji konkursu został Pan prof. SGH dr hab. Krzysztof Borowski za książkę pt.: Teoria i praktyka benchmarków. W dalszej części sesji zaprezentowano wyniki badań doktorów habilitowanych, którzy uzyskali stopnie naukowe w 2011 i 2012 r.

Ostatnim wydarzeniem towarzyszącym było posiedzenie Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, podczas którego przyjęto sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za ostatni rok oraz dokonano wyboru nowych władz.

W drugim dniu obrady odbywały się w pięciu panelach: Bankowość, Finanse przedsiębiorstw, Finanse publiczne, Rynki finansowe oraz Ubezpieczenia – z udziałem 70 prelegentów. Głównymi obszarami problemowymi poruszanymi podczas obrad były:

  1. Obecne i przyszłe źródła niestabilności systemu finansowego oraz potencjalne zagrożenia związane ze sferą realną gospodarki.
  2. Działania podejmowane przez banki i inne instytucje finansowe, podmioty sfery realnej oraz władze publiczne w warunkach niestabilności.

Referaty nadesłane na Konferencję, w liczbie prawie 200, zostały opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w pięciotomowej publikacji. Publikacja z pewnością wzbogaci obecny stan wiedzy dyscypliny naukowej, jaką są finanse, ale również pozwoli na odnalezienie odpowiedzi na szereg znaczących pytań w obszarze nauk o finansach, stając się równocześnie podstawą dla dalszych rozważań.

Na kończącej Konferencję sesji plenarnej wybrani moderatorzy poszczególnych paneli – w osobach: prof. dr hab. Wiesława Dębskiego, dr Joanny Cichorskiej, prof. dr hab. Beaty Filipiak, prof. dr hab. Wandy Ronki-Chmielowiec oraz prof. dr hab. Gabrieli Łukasik – dokonali przeglądu poruszanej w wystąpieniach problematyki oraz zaprezentowali wnioski płynące z dyskusji. Ponadto w jej trakcie ustalono, że organizatorem KKF w 2013 r. będzie Uniwersytet Gdański.

Konferencja nie odbyłaby się bez wsparcia sponsorów. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz Województwa Śląskiego. Ponadto sponsorami Konferencja Katedr Finansów – Katowice 2012 były: Turon Polska Energia (sponsor główny), Izba Domów Maklerskich, BIG InfoMonitor S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (sponsorzy oficjalni), a także Nitroerg S.A., Węglokoks S.A., Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oraz Biuro Informacji Kredytowej (sponsorzy). Głównym patronem medialnym Konferencji była stacja TVN CNBC, która relacjonowała drugi dzień obrad, miesięcznik BANK oraz portal internetowy aleBank.pl. Podczas Konferencji swoją ofertę wydawniczą zaprezentowały również wydawnictwa – CeDeWu, C.H. Beck, Difin oraz PWN.

Krystyna Mitręga-Niestrój
Witold Gradoń

Udostępnij artykuł: