Renta dożywotnia w pigułce – poradnik dla seniorów

Polecamy

Wokół pojawia się wiele informacji odnośnie renty dożywotniej. Powstaje pytanie - którym wierzyć, a które odrzucić? Przygotowaliśmy dla Państwa krótki poradnik z najważniejszymi informacjami na temat renty dożywotniej.

 1. Renta dożywotnia jest produktem skierowanym do osób powyżej 65 roku życia
 2. Renta dożywotnia jest produktem dostępnym na rynku już od wielu lat. Ma ona formę umowy cywilnoprawnej i oparta jest na przepisach art. 903-907 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy wymagana jest forma aktu notarialnego. Renta dożywotnia, jak sama nazwa wskazuje, jest świadczeniem wypłacanym dożywotnio. Senior, który decyduje się na zawarcie umowy z funduszem hipotecznym, jednocześnie zyskuje dożywotnio stałe, comiesięczne dofinansowanie.

 3. W umowie renty dożywotniej senior przenosi prawo własności do nieruchomości na fundusz – nie obowiązuje zatem prawo spadkobrania
 4. Oferta renty dożywotniej nie zakłada możliwości spadkobrania, ponieważ własność nieruchomości, zgodnie z umową, przechodzi na fundusz hipoteczny z chwilą jej podpisania. Klient może jednak zapisać w umowie swoim spadkobiercom określoną kwotę, którą fundusz będzie zobowiązany wypłacić z chwilą śmierci klienta.

  Na specjalne życzenie klienta może zostać zawarte prawo pierwokupu dla spadkobierców. Tym niemniej należy pamiętać, że renta dożywotnia jest produktem skierowanym do osób starszych, a nie do ich spadkobierców. To klient jest beneficjentem umowy i to on otrzymuje wszelkie korzyści związane z umową.

 5. Senior ma gwarantowane prawo do dożywotniego użytkowania lokalu
 6. Klient nabywa prawo dożywotniego użytkowania swojego mieszkania poprzez wpis do księgi wieczystej w dziale III. Prawo to jest niezbywalne. Fundusz Hipoteczny Familia, dodatkowo ustanawia hipotekę umowną w dziale IV KW zabezpieczającą całkowite roszczenie finansowe klienta wobec funduszu. Wszystkie zobowiązania wynikające z wykonywania prawa własności, takie jak czynsz, remonty, ubezpieczenie mieszkania ponosi fundusz. Klient zyskuje natomiast dożywotnią rentę, która będzie mu wypłacana nawet w przypadku, gdy wysokość renty przewyższy wartość mieszkania.

 7. Wysokość renty dożywotniej jest waloryzowana zgodnie z wyliczeniami GUS
  • Dodatkowe stałe, comiesięczne dochody.
  • Zwolnienie z opłat za ubezpieczenie mieszkania oraz remonty.
  • Świadczenia dodatkowe, odciążające miesięczny budżet.
 8. Renta dożywotnia jest corocznie waloryzowana zgodnie z wyliczeniami GUS. Senior ma pewność, że wraz ze wzrostem czynszu, zwiększy się także wysokość wypłacanego mu przez fundusz hipoteczny świadczenia.

  Podsumowanie: Seniorze – co zyskujesz?

  Zdaniem Katarzyny Brzeskiej-Miksy z Funduszu Hipotecznego „Familia” „Renta dożywotnia jest gwarantowanym rozwiązaniem stabilizującym sytuację finansową seniorów. Rozwiązanie proponowane przez Fundusz Hipoteczny Familia umożliwia otrzymywanie dożywotnich miesięcznych świadczeń pieniężnych. Żaden inny produkt na rynku nie jest rozwiązaniem dożywotnim a tylko doraźną pomocą. Jeżeli osoba szuka dożywotniego zwiększenia dochodu na emeryturze to powinna skorzystać z rozwiązania renty dożywotniej, z której już od wielu lat korzystają osoby na całym świecie”.

Lena Pytkowska

Udostępnij artykuł: