Renta socjalna w górę. O ile wzrośnie świadczenie?

Mój plan emerytalny

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rencie socjalnej, zgodnie z którą świadczenie to wzrośnie do 1029,8 zł brutto (878,12 zł netto) z 856,03 zł brutto (745,18 zł netto).

Fot. Pixabay.com

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rencie socjalnej, zgodnie z którą świadczenie to wzrośnie do 1029,8 zł brutto (878,12 zł netto) z 856,03 zł brutto (745,18 zł netto).

Podwyższenie renty socjalnej przełoży się więc na wzrost wydatków budżetowych - w skali miesiąca o ok. 45 mln zł, a w skali roku o 540 mln zł #renta #rentasocjalna

Rząd podwyższył rentę socjalną z 741,35 do 840 zł.

Komu przysługuje renta socjalna?

Podwyżka renty socjalnej jest realizacją jednego z postanowień porozumienia w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych, które 24 kwietnia br. zawarli strona rządowa i przedstawiciele części środowiska osób niepełnosprawnych."Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Według resortu celem renty socjalnej jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Renta socjalna przeznaczona jest dla osób, które w większości nigdy nie osiągają samodzielności życiowej, w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub też przebywają wiele lat w instytucjonalnych formach opieki, takich jak domy pomocy społecznej. Świadczenie to jest wyrazem szczególnej troski państwa o osoby nieposiadające zdolności do jakiejkolwiek pracy.

Podwyżka będzie kosztować budżet ok. 45 mln zł miesięcznie

"Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę socjalną pobiera 280 tys. osób (stan na marzec br.). Renty socjalne są finansowane w całości z budżetu państwa. Podwyższenie renty socjalnej przełoży się więc na wzrost wydatków budżetowych - w skali miesiąca o ok. 45 mln zł, a w skali roku o 540 mln zł" - podano także w komunikacie.Nowe przepisy wejdą w życie z 1 września br. z mocą obowiązującą od 1 czerwca br. W praktyce oznacza to, że renta socjalna w podwyższonej wysokości będzie wypłacana od 1 września br. z trzymiesięcznym wyrównaniem.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: