– Rentowności długu poszły w dół zachęcane przez Raport MFW i zaskakująco niską inflację w Niemczech

Komentarze ekspertów

Nieco bardziej jastrzębi niż oczekiwał rynek komunikat Fed tylko przejściowo wpłynął na przecenę niemieckiego i amerykańskiego długu. Już od rana rentowności na bazowych rynkach spadały dyskontując rosnące obawy o negatywny wpływ deflacji oraz spowolnienia w Europie na perspektywy zmian stóp procentowych.

Nieco bardziej jastrzębi niż oczekiwał rynek komunikat Fed tylko przejściowo wpłynął na przecenę niemieckiego i amerykańskiego długu. Już od rana rentowności na bazowych rynkach spadały dyskontując rosnące obawy o negatywny wpływ deflacji oraz spowolnienia w Europie na perspektywy zmian stóp procentowych.

Spadki rentowności otrzymały silny napęd ze strony zaskakująco niskiej inflacji w Niemczech (wstępne dane pokazały odczyt HICP w październiku na poziomie 0,7% r/r, wobec oczekiwań 0,9% r/r). Dodatkowo pomógł długowi komunikat EBC o rozpoczęciu skupu aktywów. Nieoczywisty był wpływ publikacji PKB w USA za 3Q14. Jakkolwiek odczyt był lepszy niż szacowano i wyniósł 3,5% k/k SAAR to wzrost w 3Q14 był wolniejszy niż w 2Q14 (4,6%). Ponadto słabiej niż w poprzednim kwartale i niż oczekiwano wypadła konsumpcja indywidualna i inwestycje mieszkaniowe. W skali całego dnia niemiecka krzywa rentowności przesunęła się w dół o 4-6 pb. w segmencie 5Y-10Y, zaś amerykańska o 1-3 pb. Krótki koniec krzywej niemieckiej i amerykańskiej (po tym jak ten ostatni wzrósł wczoraj o 9 pb.) obniżyły się o 1 pb.

Krajowe obligacje skarbowe traciły w pierwszej części dnia dyskontując środowy komunikat Fed, by po południu pójść za rynkami bazowymi i zneutralizować poranne wzrosty. W skali całego dnia nie przyniosło to jednak istotnej poprawy wycen krajowego długu, lecz jedynie przesunięcie nieco w dół krzywej IRS. W sumie doprowadziło to do przesunięcia długich końców krzywej IRS i obligacji o 1-2 pb. w dół. Poza danymi inflacyjnymi z Niemiec, pewien pozytywny wpływ na krzywą IRS miała też informacja o tym, że MFW uważa, że dalsze łagodzenie polityki pieniężnej mogłoby pomóc powrócić inflacji do celu. News ten wpłynął także na 1-2 pb. obniżenie się krzywej FRA w jej krótkim końcu, po tym jak w ostatnich dniach przesuwała się ona do góry. Słabe odczyty inflacji z Niemiec wsparły także spadki FRA 5YX5Y, które po raz kolejny próbowały w czwartek zbliżyć się do historycznego minimum z połowy miesiąca (2,82%).

W piątek spodziewamy się kontynuacji powolnego zjazdu krajowych stawek FRA/IRS oraz rentowności skarbówek. Inwestorzy powinni dalej spoglądać z sympatią na nasz dług, po tym jak spodziewana dzisiaj publikacja wstępnej inflacji za październik dla Eurostrefy pokaże niższy odczyt, zaś dane o sprzedaży detalicznej z Niemiec nie zaskoczą pozytywnie. Korzystnie oddziaływać na dług będą zapewne publikacje danych PCE w USA. Neutralizować ten pozytywny wpływ będzie informacja o nastrojach konsumentów Michigan za październik, której ostateczny odczyt może być lepszy niż pierwotny.

 141031.ryn.proc.01.400x141031.ryn.proc.02.300x141031.ryn.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: