Rentowności polskich obligacji osiągnęły niskie, zbliżone do tych z końca roku poziomy

Komentarze ekspertów

Wtorek przyniósł uspokojenie sytuacji na Ukrainie i w konsekwencji wzrosty dochodowości obligacji na bazowych rynkach długu, większego znaczenia dla wycen nie miały publikacji danych PPI dla strefy euro oraz danych ISM New York. W konsekwencji rentowności papierów niemieckich wzrosły w ciągu dnia o 4 pb. w segmencie 10Y, zaś amerykańskich 10Y o 6 pb. Ruchom tym towarzyszyły spadki stawek 5Y USD CDS o 3-10 pb. oraz zwężenie się marż ASW papierów południa Europy.

Wtorek przyniósł uspokojenie sytuacji na Ukrainie i w konsekwencji wzrosty dochodowości obligacji na bazowych rynkach długu, większego znaczenia dla wycen nie miały publikacji danych PPI dla strefy euro oraz danych ISM New York. W konsekwencji rentowności papierów niemieckich wzrosły w ciągu dnia o 4 pb. w segmencie 10Y, zaś amerykańskich 10Y o 6 pb. Ruchom tym towarzyszyły spadki stawek 5Y USD CDS o 3-10 pb. oraz zwężenie się marż ASW papierów południa Europy.

Poprawa klimatu inwestycyjnego na świecie i wzrost szans na uniknięcie konfliktu zbrojnego przy okazji rozwiązania konfliktu ukraińskiego przełożyły się na spadki rentowności krajowych papierów dłużnych. Krzywa dochodowości przesunęła się w ciągu dnia w dół o 5 pb. w segmencie 5-10Y i o 2 pb. w segmPKB,encie 2Y. Podobnej skali ruch miał miejsce w przypadku kontraktów IRS. Doprowadziło to do osiągnięcia przez krzywą dochodowości krajowego długu poziomów zbliżonych do rekordów z końca zeszłego roku.

W środę czeka nas konferencja po spotkaniu RPP, publikacje danych PMI-usługi w strefie euro, danych o PKB w strefie euro, informacji o przyroście zatrudnienia ADP oraz indeksie ISM w usługach za oceanem. Z punktu widzenia rynku obligacji kluczowe będą dane ADP, ISM-usługi oraz info o PMI w sektorze usługowym strefy euro. Dane z USA mają szansę zaskoczyć pozytywnie, zaś dane z Europy (PKB i PMI), prawdopodobnie okażą się zgodne z konsensusem. Realizacja takiego scenariusza może negatywnie wpłynąć na krajowe papiery skarbowe. Jednak skala potencjalnej przeceny powinna być niewielka ze względu na przekonanie inwestorów o rosnącym ryzyku negatywnego wpływu konfliktu na Ukrainie na perspektywy krajowej gospodarki, oraz ze względu na spodziewaną stabilizację na bazowych rynkach długu.

Dzisiejsza publikacja danych PMI i ISM dla sektora usługowego (odpowiednio w Niemczech i USA) powinna pokazać kontynuację poprawy sytuacji w Niemczech i kontynuacje spadku wskaźnika dla Stanów Zjednoczonych. Historycznie utrzymywanie się takiego trendu sprzyjało zwężaniu się spreadu między 10Y obligacjami amerykańskimi a niemieckimi. Zważywszy jednak niepewną sytuację polityczną w Europie, moment zbliżenia się dochodowości papierów niemieckich i amerykańskimi może oddalić się w czasie. Inwestorzy skoncentrowani na rynku europejskim będą jeszcze przez jakiś czas preferować zakupy bezpiecznych papierów niemieckich, pomimo ich niskiej niższej niż oczekiwana długookresowej stopy inflacji rentowności.

140305.pko.ryn.01.400x140305.pko.ryn.02.350x140305.pko.ryn.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: