Rentowności UST silnie obniżyły się w reakcji na słabsze dane ISM

Komentarze ekspertów

Poniedziałek przyniósł odreagowanie na rynku papierów skarbowych. Wzrosty dochodowości na rynkach bazowych były pochodną zmiany nastrojów na rynkach i w istotnie w mniejszym stopniu publikacji zaskakująco dobrych danych PMI z Europy. W konsekwencji rentowności niemieckich papierów 10Y wzrosły o 1 pb. osiągając 1,67%. Nieco większy ruch zarejestrowały UST 10Y, których wzrost dochodowości wyniósł 3 pb. Większych zmian nie zanotowano również w przypadku marż ASW oraz kontraktów 5Y USD CDS na dług krajów południa Europy.

Poniedziałek przyniósł odreagowanie na rynku papierów skarbowych. Wzrosty dochodowości na rynkach bazowych były pochodną zmiany nastrojów na rynkach i w istotnie w mniejszym stopniu publikacji zaskakująco dobrych danych PMI z Europy. W konsekwencji rentowności niemieckich papierów 10Y wzrosły o 1 pb. osiągając 1,67%. Nieco większy ruch zarejestrowały UST 10Y, których wzrost dochodowości wyniósł 3 pb. Większych zmian nie zanotowano również w przypadku marż ASW oraz kontraktów 5Y USD CDS na dług krajów południa Europy.

Po wyprzedaży na zamknięciu dnia w piątek, w poniedziałek rentowności krajowych papierów spadły nieznacznie, w reakcji na spadek napięcia na rynkach rozwijających się oraz na zaskakująco dobre dane PMI z Polski i Niemiec. W efekcie krajowa krzywa obniżyła się o 5-7 pb. na całej swojej długości.  Ruch w podobnej skali zanotowały kontrakty IRS. Marże ASW dla papierów 5Y i 10Y nominowanych w euro wzrosły minimalnie.

We wtorek spodziewamy się dalszego wzrostu dochodowości niemieckich papierów skarbowych i stabilizacji wycen krajowego długu. W perspektywie połowy tygodnia krajowy dług powinien zyskiwać w reakcji na konferencję EBC w trakcie, której spodziewam się zapowiedzi użycia lub użycia niestandardowych narzędzi polityki monetarnej. Pewne wsparcie polskim skarbówkom powinna przynieść publikacja danych PMI sektora usługowego w Europie. Mają one szansę potwierdzić, dostrzegalną w danych PM-przetwórstwo przemysłowe zapowiedź poprawy sytuacji na rynku pracy w strefie euro.

Dane ISM dla amerykańskiego sektorze przemysłowego za styczeń pokazały kolejny raz niższy odczyt, sugerując osłabienia aktywności w amerykańskim przemyśle. Najbardziej niepokojący jest odczyt odpowiadający za oczekiwane zatrudnienie, obniżył się on z 55,8 do 52,3 pkt. O ile spadek wskaźnika nowych zamówień z 64,4 do 51,2 pkt. można częściowo wiązać z czynnikami pogodowymi o tyle spadek indeksu zatrudnienia może sugerować, że niższa aktywność w sektorze przetwórczym ma swoje źródło nie tylko w bardzo złych warunkach pogodowych. Poziom zamówień ogółem może być uwarunkowany czynnikami pogodowymi, jednak pogorszenie ocen aktywności, jeśli chodzi o import czy eksport jest raczej pochodną problemów gospodarczych w Azji, które są ważnym odbiorcą amerykańskiego przemysłu. W tej sytuacji spodziewamy się dalszego zwężania spreadu między 10Y obligacjami amerykańskimi i niemieckimi. Zważywszy dobre dane koniunkturalne z Europy i umiarkowaną reakcję niemieckiego bunda sądzimy, że negatywne zaskoczenie danymi ISM nie będzie miało bardzo dużego negatywnego wpływ na krajowy dług.

140204.ryn.stop.01.350x140204.ryn.stop.02.400x140204.ryn.stop.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: