Rentowności w kraju w górę, pomimo spadków na rynkach bazowych

Komentarze ekspertów

Piątek przyniósł kontynuację spadku rentowności papierów skarbowych na rynkach bazowych. Powodem były informacje prasowe o możliwym wsparciu rynku europejskich ABS przez EBC i BoE oraz oświadczenie M. Draghiego, że EBC jest gotowy, aby rozpocząć ilościowe luzowanie polityki monetarnej (QE).

Piątek przyniósł kontynuację spadku rentowności papierów skarbowych na rynkach bazowych. Powodem były informacje prasowe o możliwym wsparciu rynku europejskich ABS przez EBC i BoE oraz oświadczenie M. Draghiego, że EBC jest gotowy, aby rozpocząć ilościowe luzowanie polityki monetarnej (QE).

Na koniec dnia rynek akcji źle przyjął słabe wyniki JP Morgana. Efektem tego były dalsze obniżki dochodowości DE10Y i US10Y odpowiednio o 2 pb., dalej pozostając na zaskakująco niskich jak na obecny stan gospodarki światowej poziomach. Procesu tego nie odwrócił wyższy niż oczekiwano odczyt wskaźnika nastrojów konsumentów Michigan.

Krajowe papieru nie podążyły w piątek ścieżką, po której wędrował dług na rynkach bazowych. Ich rentowności wzrosły o 2 pb. w segmencie 2Y, 5 pb. w 5Y i 4 pb. w segmencie 10Y. Krzywa IRS przesunęła się w górę o 3-4 pb. Zmianom tym towarzyszyły niewielkie wzrosty cen ryzyka kredytowego CDS krajów południa Europy oraz spadki w przypadku polskich CDS.

W poniedziałek spodziewamy  się wyhamowania podwyżek dochodowości krajowego długu, zaś w dalszej części tygodnia kontynuacji ich spadków. Wpływ na wyceny będzie mieć sytuacja na Ukrainie, gdzie po pewnej stabilizacji w ostatnich tygodniach spodziewamy się wzrostu napięcia w związku z ostrą krytyka ostatnich działań Rosji przez USA i Wielką Brytanię. Większego znaczenia dla rentowności krajowego długu oraz papierów niemieckich i amerykańskich nie powinny mieć dzisiejsze publikacje danych o produkcji przemysłowej w strefie euro (prawdopodobnie będzie ona powyżej oczekiwań na poziomie 1,5% r/r) oraz sprzedaży detalicznej w USA (tu także odczyt powinien być lepszy niż spodziewane 0,5% m/m).

W dalszej części tygodnia pomagać krajowym papierom dłużnym powinny publikacje niższych niż oczekuje rynek danych o inflacji z Polski oraz danych ZEW w Niemiec. Ponadto oczekujemy większego popytu na obligacje za sprawą spodziewanego 25-tego kwietnia wykupu papierów PS0414 i odsetek (ok. 21,5 mld PLN). Wpływ tego czynnika ustanie naszym zdaniem z końcem tego tygodnia. W perspektywie końca miesiąca oczekujemy zmiany trendu i wzrostów dochodowości na krajowym rynku długu, co będzie związane z pewnym odreagowaniem po wykupie PS0414. Drugim czynnikiem jest spodziewane osłabienie pozytywnego wpływu spekulacji na temat europejskiego QE na obniżki dochodowości na rzecz negatywnego wpływu spodziewanych lepszych bieżących danych makro z USA. Skala tych ruchów w górę nie powinna jednak przekroczyć 10 pb. w długi końcu i 5 pb. w krótkim końcu. Nad rynkiem w dalszym ciągu będzie naszym zdaniem wisieć widmo wolniejszego tempa odbicia w Europie i negatywnego wpływu konfliktu na Ukrainie na stosunek inwestorów do ryzyka.

140414.pko.proc.01.400x140414.pko.proc.02.400x140414.pko.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: