„RESEARCH 2013 – Wyzwania profesjonalizacji zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi w jednostkach naukowych”

Finanse i gospodarka

W dniach 18-19 lutego br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zorganizowane zostaną dwa spotkania, poświęcone polskiemu sektorowi B+R (badań i rozwoju).

W dniach 18-19 lutego br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zorganizowane zostaną dwa spotkania, poświęcone polskiemu sektorowi B+R (badań i rozwoju).

Seminarium dla władz jednostek naukowych oraz konferencję, adresowaną do reprezentantów świata nauki i biznesu, poprzedzi uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego, powołującego do życia ogólnopolską  "Sieć wspierania badań i transferu wiedzy". W spotkaniu uczestniczyć będą goście specjalni, między innymi Pani Róża Thun, posłanka do Parlamentu Europejskiego, premier Józef Oleksy, oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik.

Uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego odbędzie się 18 lutego, o godz. 14:00 w Sali Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 (Budynek Główny, I piętro).

Sygnatariuszami Listu będą przedstawiciele konsorcjum realizującego projekt "Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki", tj. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Lider Projektu), Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Wrocławskiej, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK), Stowarzyszenia "Edukacja dla Przedsiębiorczości" i International Project Management Association-Polska (IPMA).

Swoją obecność zapowiedzieli również:

Roman Ciepiela, Wicemarszałek Woj. Małopolskiego
Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Sejmiku Woj. Małopolskiego
Maciej Klima, Senator RP
Rafał Solecki, Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Podstawowym zadaniem "Sieci wspierania badań i transferu wiedzy" będzie udzielanie wsparcia naukowcom zainteresowanym realizacją projektów B+R. W jej ramach powstanie ogólnopolska baza danych badaczy oraz platforma komunikacji. Narzędzia te ułatwią zawiązywanie specjalistycznych zespołów badawczych. Wspólne szkolenia i warsztaty, organizowane w ramach Sieci, umożliwią podnoszenie kompetencji z zakresu metodologii badań. Uczestnicy Sieci otrzymają również możliwość skorzystania ze wsparcia w szeregu działań z zakresu B+R, m.in. w przygotowaniu wniosku o  dofinansowanie badań, zarządzaniu projektami i ich realizacji.

SEMINARIUM RESEARCH 2013 - 18.02.2013

Spotkanie skierowane wyłącznie do przedstawicieli władz jednostek naukowych aktywnie włączających się w dialog kształtujący przyszłość polskiego B+R. Celem spotkania będzie pobudzenie dyskusji nt. stopnia profesjonalizacji usług wsparcia badań w jednostkach naukowych oraz prezentacja projektów rozwiązań wewnątrz- instytucjonalnych dedykowanych polskim instytucjom naukowo-badawczym.

KONFERENCJA RESEARCH 2013 - 19.02.2013

Spotkanie adresowane do przedstawicieli świata nauki i biznesu, zapowiadana jest obecność blisko 140 osób zaangażowanych w rozwój polskiego sektora B+R. Przedsięwzięcie poświęcone zostanie roli managera i biura wsparcia badań w zarządzaniu projektami badawczymi, a także profesjonalizacji zawodu managera projektów badawczych. Wydarzeniu towarzyszyć będzie sesja plakatowa poświęcona prezentacji ofert badawczych instytucji naukowych, podsumowanie stanowić będzie wyłonienie najbardziej atrakcyjnej - w ocenie uczestników konferencji - oferty badawczej.

130220.poster.01.900x1200

Źródło: Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Udostępnij artykuł: