Bank i Klient: Resolution staje się faktem

BANK 2016/11

Nowe zasady funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stanowią bezsprzecznie jedną z największych rewolucji w polskim systemie finansowym na przestrzeni ostatnich lat. Tajniki procesu przymusowej restrukturyzacji oraz zmiany w zakresie gwarantowania depozytów były tematem sesji odbywającej się podczas tegorocznej edycji Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2016.

Nowe zasady funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stanowią bezsprzecznie jedną z największych rewolucji w polskim systemie finansowym na przestrzeni ostatnich lat. Tajniki procesu przymusowej restrukturyzacji oraz zmiany w zakresie gwarantowania depozytów były tematem sesji odbywającej się podczas tegorocznej edycji Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2016.

Konrad Machowski

Organizował go Instytut Allerhanda, a jednym z partnerów był Związek Banków Polskich.

Zawiłości obowiązujących od 10 października br. regulacji objaśniał Zdzisław Sokal, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przypomniał, iż przymusowa restrukturyzacja stanowi przełomową, lecz nie jedyną nowość w systemie bezpieczeństwa rynku finansowego. Wraz z nową ustawą weszły w życie odmienne zasady finansowania BFG, istotnym korektom poddany został również system gwarantowania depozytów, choć nie są to zmiany o charakterze rewolucyjnym. Pułap środków gwarantowanych utrzymany został na poziomie 100 tys. euro; kwotę tę zwiększono dwukrotnie dla depozytów pochodzących ze sprzedaży nieruchomości. Twórcy ustawy usunęli niespójność przepisów odnośnie gwarancji środków na rachunkach powierniczych, która ujawniła się w toku postępowania w sprawie SKbanku; obecnie limit środków gwarantowanych odnosi się do każdego z indywidualnych klientów firmy deweloperskiej. Z nowych regulacji szczególnie ucieszą się kadry kierownicze banków i SKOK-ów; zapisy dyrektywy nr 2014/49/WE zobowiązały polskiego ustawodawcę do uchylenia przepisu wyłączającego depozyty tej grupy spod gwarancji. Na mocy tej samej regulacji ochronę utraciły natomiast środki ulokowane w instytucjach finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Według prezesa BFG posunięcie to jest w pełni uzasadnione; JST z reguły posiadają depozyty wielokrotnie wyższe aniżeli 100 tys. euro, zatem dotychczasowe gwarancje jedynie wytwarzały fałszywe poczcie bezpieczeństwa. Chronione nie będą również niewielkie kwoty o wartości poniżej 2,5 euro, znajdujące się na rachunkach nieaktywnych oraz środki należące do osób niezidentyfikowanych. Nowelizacja przewiduje ponadto skrócenie okresu wypłaty środków deponentom upadłych instytucji finansowych z 20 do 7 dni; Zdzisław Sokal przypomniał jednak, iż siedmiodniowy termin również dotychczas stanowił dobrą praktykę, dobrowolnie przyjętą przez fundusz.

Nie dla wszystkich

Nowością w polskim systemie prawnym jest mechanizm resolution, czyli „uporządkowanej likwidacji” banku. Instrument ten znajdzie zastosowanie wówczas, gdy zostaną łacznie spełnione trzy warunki: placówka będzie zagrozona upadłością, podjęcie standardowych działań nadzorczych (tzw. recovery) nie rokuje szans powodzenia a dodatkowo tryb resolution wskazany byłby z uwagi na interes publiczny. Kluczowa rola w klasyfikacji zagrożonych instytucji przypadnie Komisji Nadzoru Finansowego oraz BFG. Jeżeli działania nadzorcze nie przyniosą skutku, regulator jest obowiązany przekazać informację do funduszu. Następnie BFG przeprowadzi tzw. test interesu publicznego. Jeżeli wynik testu będzie negatywny, dalsze postępowanie toczyć się będzie zgodnie z ogólnymi ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: