Rewolucja na rynku Bancassurance dla Bankowości Spółdzielczej

Polecamy

Firma Cbp przygotowała dla banków spółdzielczych bezpłatny system sprzedaży ubezpieczeń Ses@me – wystarczy kilka sekund na przygotowanie dla klienta porównania kilkudziesięciu produktów ubezpieczeniowych kilku Ubezpieczycieli.

Firma Cbp przygotowała dla banków spółdzielczych bezpłatny system sprzedaży ubezpieczeń Ses@me – wystarczy kilka sekund na przygotowanie dla klienta porównania kilkudziesięciu produktów ubezpieczeniowych kilku Ubezpieczycieli.

Cbp dostarcza raporty i infor­macje wymagane przez Komisję Nad­zoru Finansowego #CBP #KNF

Historia firmy Cbp rozpoczyna się we Francji w 1991 roku od współpracy z lokalnymi bankami spółdzielczymi i ubezpieczaniu kredytobiorców. Szybko jednak firma przekracza  granice Francji, gdzie ma 25% udział w rynku i staje się liderem Bancassurance w Europie. Obecnie rozwija się we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, a także w Niemczech i w Polsce. Cbp na koniec 2016 roku zarządzało portfelem ponad 15,2 mln polis, zebrało ponad  3.2 miliarda €  składki brutto, współpracując z 225 partnerami w  sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Cbp wykorzystuje 4 własne platformy IT oraz dostarcza klientom i partnerom usługi Doradztwa&Zarządzania w 10 językach.Nawiązując współpracę z Cbp, Bank Spółdzielczy otrzymuje dostęp do kilkudziesięciu produktów ubezpieczeniowych dostarczonych przez kilku ubezpieczycieli. Klient ban­ku nie jest więc ograniczony do oferty tylko jednego Ubezpieczyciela. System Ses@me jest gotowym, dostępnym przez internet narzędziem sprzedażowym do wdrożenia w banku, zapewnia łatwy dostęp do dokumentacji,umoż­liwia prosty wybór optymalnego ubezpieczenia po wysokości składki, jaką skłonny jest za­płacić klient, albo po wysokości świad­czenia ubezpieczeniowego. Proces ge­nerowania oferty kilku produktów trwa nie więcej niż kilka sekund i po wyborze jednego z nich, po kilku minutach, klient wyjdzie z banku z polisą ubezpieczenio­wą.

Dla Banków Spółdzielczych korzystanie z systemu Ses@me jest bezpłatne. System Ses@me zapewnia zgodność z dyrektywą IDD, która ma obowiązywać od lutego 2018 roku.Cbp dostarcza raporty i infor­macje wymagane przez Komisję Nad­zoru Finansowego, co powoduje, że je­den dedykowany pracownik banku jest zaangażowany do obsługi ubezpieczeń tylko na kilka godzin w miesiącu.

Cbp przyjedzie do siedziby banku, przedstawi ofertę produktów ubez­pieczeniowych i warunki współpracy, oraz zaprezentuje system sprzedażowy Ses@me. Cbp zapewnia też wsparcie sprzedażowe, szkolenia oraz coaching.Cbp Solutions Poland Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa Tel. 22 620 16 37 E-mail: biuro@cbp-solutions.pl Centrala czynna: 9.00- 17.00

Cbp Soultions Poland

TEKST PROMOCYJNY
Udostępnij artykuł: