Rewolucja na rynku prywatnych obligacji?

Finanse osobiste

Fot. stock.adobe.com/Carola Vahldiek

Projekt ustawy z dnia 31 sierpnia 2018 r. zaprezentowany przez Ministerstwo Finansów wprowadza istotną zmianę na rynku finansowym. Zgodnie z jej założeniami całkowitej reorganizacji ulegnie rynek prywatnych obligacji. Celem takiego procesu ma być wzmocnienie nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Czy dla inwestorów oznacza to koniec rynku prywatnych obligacji?

Rynek prywatnych obligacji ma ulec całkowitej reorganizacji #obligacje

Jeśli projekt wejdzie w życie w kształcie proponowanym przez Ministerstwo Finansów, całkowitej reorganizacji ulegnie rynek prywatnych obligacji – mówi radca prawny Jakub Wikiera kierujący kancelarią L&CM – Zgodnie z projektem, obligacje nie tylko nie będą mogły mieć już formy dokumentu, ale także i formy pośredniej, tzn. nie będą mogły być zapisane w ewidencji domu maklerskiego. Oznacza to, pod warunkiem wejścia w życie projektowanych zmian, że od stycznia 2019 r. jedyną formą w jakiej występować będą mogły obligacje, to forma zdematerializowana. Każdy, kto będzie chciał kupić obligacje, zobowiązany będzie do założenia rachunku maklerskiego, gdyż tylko tam będą mogły być zapisane te papiery wartościowe – dodaje.

Przedstawiony projekt nie przewiduje żadnych wyjątków. Na przykład, jeśli główny akcjonariusz zapragnie dofinansować swoją spółkę poprzez obligacje, które sam obejmie, spółka będzie musiała najpierw zawrzeć umowę z domem maklerskim, następnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, a na końcu akcjonariusz będzie musiał otworzyć w domu maklerskim rachunek papierów wartościowych. Oznacza to nieproporcjonalnie duże koszty do zysków.

Podsumowując:

1. emitenci stracą możliwość pozyskiwania w tani sposób kapitału, gdyż emisje obligacji obarczone zostaną obligatoryjnymi kosztami pośrednika w postaci domu maklerskiego oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, co zmniejszy ilość dostępnych możliwości inwestowania na rynku;

2. inwestorzy będą mieli znacznie zmniejszoną możliwość wyboru pośród inwestycji, gdyż wielu emitentów zrezygnuje z emisji;

3. inwestorzy obciążeni zostaną kosztem otworzenia i prowadzenia rachunku papierów wartościowych;

4. zwiększy się pewność i transparentność emitentów, którzy zdecydują się na emisje – zobowiązani oni będą do przedkładania KDPW odpowiednich sprawozdań.

5. domy maklerskie stracą możliwość prowadzenia ewidencji obligacji.

Źródło: Informacja prasowa

 

Udostępnij artykuł: