Rezygnacja Aleksandry Widziewicz z funkcji Prezesa Pocztowego TUW oraz Wiceprezesa Pocztowego TUnŻ

Kadry / Tylko u nas

Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Aleksandry Widziewicz ze stanowisk Prezesa Pocztowego TUW i Wiceprezesa Pocztowego TUnŻ. Powodem rezygnacji jest zakończenie realizacji etapu rozwoju Pocztowe TUW.

Aleksandra Widziewicz została powołana w skład Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (“Pocztowe TUW”) w kwietniu 2012 roku celem przeprowadzenia restrukturyzacji Towarzystwa, umożliwiającej realizację celów strategicznych Grupy Poczty Polskiej w zakresie sprzedaży Ubezpieczeń Pocztowych. Ponadto, Aleksandra Widziewicz została włączona w proces wyboru modelu oferowania w sieci sprzedaży Poczty Polskiej ubezpieczeń na życie, a także w proces uzyskania licencji Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (“Pocztowe TUnŻ”).

W związku ze złożeniem rezygnacji RadA NadzorczA Pocztowego TUW podjęła uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Pocztowego TUW Arturowi Olechowi.

Źródło: www.poczta-polska.pl

Udostępnij artykuł: