Rezygnacja Członka Zarządu DTP SA

Kadry

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd DTP S.A. informuje, iż w dniu 31 marca 2014 roku Rada Nadzorcza otrzymała oświadczenie Pana Krzysztofa Koronkiewicza, Członka Zarządu, o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 31 marca 2014 roku.

Przyczyną rezygnacji z pełnienia powyższej funkcji jest zmiana planów zawodowych.

Grupa DTP jest jednym z niewielu podmiotów świadczących tak szeroki zakres usług, w jej skład wchodzi 6 spółek. Głównym podmiotem Grupy jest DTP S.A. która skupia się na zarządzaniu Grupą Kapitałową. Całość działalności operacyjnej prowadzona jest przez Spółki zależne nabywające masowe portfele wierzytelności oraz DTLEX Kancelarię Radców Prawnych Rosiński i Wspólnicy S.K.A. zajmującą się obsługą prawną wierzytelności w ramach Grupy.

Źródło: DTP

Udostępnij artykuł: