Ricoh po raz dziewiąty z rzędu na liście „Global 100 Most Sustainable Corporations in the World”

Finanse i gospodarka

Ricoh po raz dziewiąty z rzędu został uznany za jedną ze 100 najbardziej zrównoważonych korporacji świata (“Global 100 Most Sustainable Corporations in the World"). Lista Global 100 została ogłoszona podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, w Szwajcarii.

Ricoh po raz dziewiąty z rzędu został uznany za jedną ze 100 najbardziej zrównoważonych korporacji świata (“Global 100 Most Sustainable Corporations in the World"). Lista Global 100 została ogłoszona podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, w Szwajcarii.

Mariko Azuma, General Manager, CSR Division, mówi: “Ricoh znajduje się na liście Global 100 Most Sustainable Corporations od momentu jej utworzenia, w 2005 roku. Takie wyróżnienie jest wyrazem uznania dla Ricoh i naszych pracowników i potwierdza, że nasze zrównoważone działania biznesowe wywierają realny wpływ. Nasze osiągnięcia zostały uznane zwłaszcza w trzech obszarach: zarządzania zasobami, gdzie jesteśmy zobowiązani do ograniczania emisji dwutlenku węgla generowanych przez naszą działalność, zarządzaniu finansami, gdzie podkreślone zostało nasze innowacyjne podejście i w obszarze zarządzania ludźmi, z naciskiem na bezpieczeństwo i różnorodność."

Ricoh, firma silnie zaangażowana w działania środowiskowe i społeczne, co roku znajduje się na liście Global 100 dzięki nieustannej modernizacji środowiska pracy i wspieraniu zrównoważonego rozwoju klientów, przy jednoczesnym dodawaniu rzeczywistej wartości biznesowej. To prestiżowe wyróżnienie jest kolejnym potwierdzeniem zaangażowania Ricoh w kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Ricoh jest zobowiązany do ograniczenia swoich emisji dwutlenku węgla o 87,5 proc. do 2050 roku, w porównaniu z poziomem z roku 2000. Poprzez nasze konsultacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, jesteśmy także zaangażowani w redukcję negatywnego wpływu naszych klientów na środowisko.

global.100.01.249x149Ranking "Global 100 Most Sustainable Corporations in the World" jest publikowany od 2005 roku przez kanadyjską firmę Corporate Knights. Jest to najbardziej obszerny ranking w zakresie społecznej odpowiedzialności firm. Firmy, wybierane do rankingu Global 100, są szczegółowo analizowane, porównywane z podobnymi przedsiębiorstwami w branży i oceniane pod kątem najlepiej rozwiniętych programów skutecznego zarządzania w dziedzinach, takich jak: ochrona środowiska, relacje społeczne i zarządzanie wewnętrzne. 100 liderów zrównoważonego rozwoju wybieranych jest spośród 4000 firm działających na rozwiniętych i wschodzących rynkach.

Więcej na temat zrównoważonego podejścia Ricoh na stronie: http://ricoh.pl/about-ricoh/our-principles/index.aspx. Globalny raport Ricoh dotyczący zrównoważonego rozwoju znajduje się tutaj: www.ricoh.com/environment/report/index.html

Lista Global 100 2013 znajduje się na stronie: www.global100.org

Źródło: Ricoh

Udostępnij artykuł: