RICS Business Valuation Guidance – nowe wytyczne dotyczące prawidłowej wyceny przedsiębiorstw

Finanse i gospodarka

RICS opublikował notę z wytycznymi, których celem jest doradztwo w zakresie najlepszych praktyk wyceny firm i udziałów w przedsiębiorstwach. Dokument umożliwia połączenie międzynarodowych modeli wyceny i redukcję nieścisłości na światowych rynkach nieruchomości.

RICS opublikował notę z wytycznymi, których celem jest doradztwo w zakresie najlepszych praktyk wyceny firm i udziałów w przedsiębiorstwach. Dokument umożliwia połączenie międzynarodowych modeli wyceny i redukcję nieścisłości na światowych rynkach nieruchomości.

Profesjonalna wycena przedsiębiorstwa jest kluczowa dla zdrowego funkcjonowania rynku i stabilnej gospodarki. Jej wynik brany jest pod uwagę przy wielu strategicznych działaniach - analizie wyników, decyzji finansowych, doradztwa dotyczącego transakcji i rozwoju, rozwiązywania sporów, bądź opodatkowania. Element, który wykorzystuje się przy tak licznych działaniach wymaga szczególnego traktowania. RICS dbając o promocję najlepsze praktyk, stworzył Business Valuation Guidance. Najnowsze wytyczne odnoszą się do wyceny całych przedsiębiorstw, w tym prywatnych spółek, firm jednoosobowych i partnerskich, a także częściowych udziałów.

Światowe zastosowanie Business Valuation Guidance (Wytycznych Wyceny Przedsiębiorstw) jest zgodne z wymogami Międzynarodowych Standardów Wyceny (International Valuation Standard - IVS) 200 - Przedsiębiorstwa i udziały w przedsiębiorstwie. Celem wytycznych jest zminimalizowanie różnic w modelach wyceny oraz założeniach, które mogą prowadzić do niespójności w wycenie przedsiębiorstw. Podkreślają one wagę, jaką RICS przykłada do spójności zrozumienia i rozwoju praktyk wyceny przedsiębiorstw. Business Valuation Guidance będą częścią tzw. Czerwonej księgi - RICS Wycena - profesjonalne standardy (RICS Valuation - Professional Standards, Red Book), której publikacja planowana jest w 2013 roku. Wraz z Międzynarodowymi Standardami Wyceny (IVS), opracowanie RICS - Red Book, będzie stanowić najważniejsze międzynarodowe wytyczne i standardy dotyczące wyceny.

Rekomendacje Business Valuation Guidance dotyczące najlepszych praktyk skupiają się na profesjonalnych metodach oceny zakresu pracy i warunków współpracy, badań wyceny, metodyki, raportowania i poufności danych klienta. Wycena przedsiębiorstwa to podstawowa umiejętność wielu rzeczoznawców, stanowiąca część profesjonalnych usług świadczonych przez wielu członków RICS. Wytyczne stanowią również kontynuację wprowadzonej w styczniu 2012 r. nowej drogi do członkostwa APC (Assessment of Professional Competence - ocena profesjonalnych kompetencji) RICS związanej z oceną przedsiębiorstw, a głównymi odbiorcami są osoby pracujące przy wycenie przedsiębiorstw i wartości niematerialnych.

"Dzięki wydaniu Business Valuation Guidance, RICS przyjmuje ważną rolę w obszarze wyceny przedsiębiorstw i udziałów w przedsiębiorstwach. Wytyczne pomagają wprowadzić potrzebne struktury i akredytacje do tej istotnej dziedziny. Jest to szczególnie ważne, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę krajów, w których obecne uregulowania są niestety niewystarczające." - powiedział autor wytycznych - David Bowes FRICS, Bruce Sutherland & Co.

Źródło: The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Udostępnij artykuł: