RICS prezentuje plan integracji ekologicznych rozwiązań w istniejących inwestycjach nieruchomościowych

Finanse i gospodarka

Najnowsze wytyczne RICS zatytułowane "Zrównoważony rozwój: poprawa wydajności istniejących budynków" dostarczają rekomendacje najlepszych praktyk związanych z ekologią w sektorze nieruchomości.

Dokument określa, w jaki sposób wykorzystać budynki w najbardziej wydajny sposób, podczas całego okresu ich eksploatacji – począwszy od wyboru lokalizacji, poprzez projekt, budowę, funkcjonowanie i utrzymanie, aż po renowację lub rozbiórkę.

Jak zauważają eksperci RICS, wciąż rozwija się ogólnoświatowy, polityczny i finansowy trend wspierania „zielonych” inicjatyw, a także działań CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). Odzwierciedleniem tego trendu w branży nieruchomości stała się długa lista korzyści i zachęt dla najemców, właścicieli oraz  inwestorów, dotycząca oceny i wdrażania ekologicznych rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Proekologiczne praktyki w zarządzaniu nieruchomościami mogą wesprzeć także eksperci RICS. Dzięki najnowszym rekomendacjom „Zrównoważony rozwój: poprawa wydajności istniejących budynków” rzeczoznawcy są w stanie profesjonalnie doradzić w takich obszarach jak: zwiększanie potencjału płynącego z inwestycji w zrównoważone budynki, wybór optymalnych strategii, maksymalizacja wydajności nieruchomości. Pomagają oni w efektywnym zarządzaniu, wskazując najważniejsze korzyści płynące z ekologicznego projektu.

RICS zachęca ekspertów zrzeszonych w organizacji do korzystania z wytycznych, prezentujących w praktycznej formie listy kroków i najlepszych praktyk, spełniających najwyższe standardy i niezbędne kompetencje zawodowe związane z ekologią i zrównoważonym rozwojem..

„W obliczu stale rosnącej liczby członków RICS angażujących się w kwestie związane z  ekologicznymi rozwiązaniami stosowanymi w budynkach – począwszy od modernizacji nieruchomości, jej funkcjonowania, jak i zarządzania – najnowsze wytyczne, stanowią odpowiedź na potrzeby prawne i rynkowe, ustanawiając wystandaryzowane praktyki zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym.

Potrzeba bardziej efektywnego zarządzania zasobami i jednostkami odpowiedzialnymi za emisję dwutlenku węgla w inwestycjach jest wielką szansą zarówno dla organizacji RICS, jak i dla firm działających w sektorze nieruchomości. Kwestie te stają się tym bardziej istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że rządy państw coraz częściej wdrażają bardziej surowe i wymagające przepisy środowiskowe, co znajduje odzwierciedlenie w nadchodzącym komunikacie UE dotyczącym zrównoważonego budownictwa.

RICS odgrywa istotną rolę w procesie edukacji, szkoleń oraz kształtowaniu opinii i przewodzeniu zmianom, a wprowadzając te standardy, dodatkowo chce zapewnić ekspertom konkretny plan integracji ekologicznych rozwiązań w budynkach już istniejących „. – powiedział Zsolt Toth, External Affairs & EU Liaison Manager, RICS Europa:

Wytyczne RICS zawierają m.in. zalecenia dotyczące wskazówek w zakresie potencjalnych kosztów, które są bardzo pomocne przy sporządzaniu strategii modernizacji. Ponadto wiele elementów projektu, które zostały omówione w dokumencie, zapewnia praktyczne porady w oparciu o rzeczywiste korzyści, a nie o teoretyczny model.

Źródło: RICS

Udostępnij artykuł: