RICS wprowadza wytyczne mające na celu poprawę wyników biznesowych

Finanse i gospodarka

RICS wprowadził nowe światowe wytyczne, dotyczące kluczowej dyscypliny dla rynku nieruchomości, jaką jest facility management. Zadaniem najnowszych zaleceń jest poprawa efektywności i zwiększenie zysków całej firmy.

RICS wprowadził nowe światowe wytyczne, dotyczące kluczowej dyscypliny dla rynku nieruchomości, jaką jest facility management. Zadaniem najnowszych zaleceń jest poprawa efektywności i zwiększenie zysków całej firmy.

Dokument zatytułowany "Global Strategic Facilities Management (FM) Guidance Note" ma na celu ułatwienie managerom i specjalistom rynku nieruchomości komercyjnych na całym świecie zarządzanie i nadzór nad funkcjonowaniem nieruchomości. Dokument zawiera rekomendacje dotyczące opracowania, wdrożenia i wyceny planu strategicznego funkcjonowania i obsługi poszczególnych budynków, jak i całego portfolio nieruchomości.

Wytyczne skierowane są bezpośrednio do profesjonalistów FM, niemniej są także dostępne dla klientów i konsultantów, będąc dla nich doskonałym i przejrzystym opisem najlepszych praktyk. Ich wdrożenie oraz przestrzeganie w zarządzaniu nieruchomościami daje możliwość poprawienia wyników oraz wydajności firm.

Johnny Dunford, dyrektor RICS Global Commercial Property:

dunford.johnny.rics.01.150x180"Koszty związane z nieruchomościami stanowią znaczą część budżetu każdej firmy, dlatego też plan skutecznego zarządzania nimi pełni kluczową rolę. Dzięki niemu możemy zmniejszyć koszty i sprawić, by nieruchomości były zarządzane zgodnie z planami rozwojowymi i celami firmy. Skuteczne zarządzanie to coś więcej niż świadczenie codziennych usług i utrzymanie nieruchomości. W tym procesie istnieje jeszcze duży potencjał do wykorzystania. Daje on wartość dodaną tj. większa produktywność zadowolonych pracowników, lepsza obsługa klientów i zmniejszone koszty. Wszystko to dzięki bardziej skutecznemu zarządzaniu, które przekłada się na lepsze wyniki organizacyjne. Dlatego też mamy nadzieję, że wytyczne RICS zostaną przyjęte przez przedstawicieli biznesu i zarządców nieruchomości we wszystkich krajach, co będzie miało bezpośredni wpływ na światową gospodarkę".

Bruno Pepermans, Business Development - RICS Europe

pepermans.bruno.rics.europe.01.150x230"Wprowadzając ‘Global Strategic Facilities Management (FM) Guidance Note’, RICS pragnie zmienić wizerunek FM, postrzeganego powszechnie jako codzienny serwis inwestycji i uwypuklając jego decydującą w procesie decyzyjnym rolę. Wytyczne dostarczają specjalistom narzędzi służących kontynuowaniu procesu profesjonalizacji sektora, wskazując jednocześnie całą gamę korzyści, jakie na poziomie europejskim może przynieść podejście strategiczne prezentowane przez RICS. Dokument ten jest źródłem najlepszych praktyk, dzięki czemu managerowie z sektora FM mogą mieć bezpośredni wkład w plany biznesowe, a co za tym idzie stać się cenionymi liderami swojego sektora."

Źródło: The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Udostępnij artykuł: